Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSP) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 19 z 19
Hodanová, Michaela
Role obcí v ochraně životního prostředí z pohledu práva

This bachelor work deals with the role of municipalities in environmental protection from the perspective of law. The introductory part is devoted to environmental protection, the enshrining in the Constitution and the organization of this protection. The following chapter focuses on the...

Tomanová, Andrea
Působnost Nejvyššího kontrolního úřadu

The Supreme Audit Office is an independent control authority estabilished in the Constitutional Act. The work is divided into several chapters, which I try tu summarize for example - historical development, organizational structure, main activities, independence or proposal for legislatice changes.

Tabak, Vladimír
Obnova blokového řízení

Work concerning the extraordinary appeal - restoring control applied to summary proceedings for offenses, namely block management. The work deals with the renewal of the administrative proceedings pursuant to the Administrative Procedure Code in relation to institute block proceedings under the&#...

Kneislová, Markéta
Osvojení

This bachelor´s thesis focuses with the adoption under the new Civil Code. This thesis focus on the basic concepts and the types of adoption. Describe with adoption´s institute. I attended to the historical development of this legal institute. I have devoted the legislation....

Havel, Jiří
Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES) a její implementace do práva EU a ČR

The theme of thesis is Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) and legal enactments derived from it. The main theme is international trade with endangered species and required permisions, although it speaks about national trade, enviromental law history or registratio...

Surová, Kamila
Uzavření manželství

This bachelor's thesis deals with closure of marriage in the Czech republic and in other states as well. This work contain basic information about documents, which must to be to closure of marriage submitted. Integral parts are also conditions, that must to be met in ...

Vodrážková, Veronika
Exekuce správních rozhodnutí

My theses deals with different types of distraints - principally administrative, judicial and also tax distraints. In my work I analyze legislation and law, which are regulated by distraints. I am examining the conditions whose presence is necessary for the application distraint and...

Lágner, Antonín
Správněprávní aspekty civilního držení zbraní a střeliva

This thesis deals with themes of weapons and ammunition in the possession of civilians. The work is gradually dealing with both theoretical issues and practical applications applicable modifications. Once problem areas are resolved, namely those which the current regulation does not either&#...

Klouda, Milan
Sociální služby v ČR a ve vybraných členských státech EU

Subject of my Bachelor work are social services as a komponent of the Czech Republic social system. First there are described definitions of basic terms from social politics and social ensuring. The other part of my work is about the characteristic of social services in&...

Nachtigal, Martin
Obecně závazné vyhlášky obcí

The lawforming of the communities and clistricts (regions) is one of the most important authorities commited to the units of the local goverment. This bachelor labor affords integrated (compact) and understandable (clear) perspective at the normforming aktivity of the territorial autonomy in...

Kováříková, Michaela
Veřejný ochránce práv

The goal of this thesis is to deal with the institution of the public law protector by the descriptive method. In the Czech republic it was established in 2000 by the law Nr. 349/1999 Sb., about the public law protector. In the first chapter I define the te...

Marek, Jan
Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

The subject of the Bachelor's thesis is to analyze the legislative orders, based on which it is possible to punish offenses committed by the road-traffic participants, as well as the rules? overall efficiency and their application in practice. The introductory part of this work...

Lupoměch, Jiří
Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

Bachelor work deals offenses against the safety and traffic flow. There are described conceptual characteristics of the offense, their subject matter and also direction about offenses. Further deals about offenses commited by drivers and about point system, which individual offenses spot rat...

Písař, Vít
Doručování

This bachelor thesis deals with the issue of delivery according to the Administrative Codifying Act and the interconnected problems of data boxes. The institute of delivery enables the the parties of administrative proceedings to learn about the content of an administative decision issu...

Loch, Milan
Postavení obcí z hlediska území obcí a občanů obcí

The position of municipalities in terms of municipalities and communities of citizens. In this work I will try to explain the most important factors in terms of basic municipal system. I will try to point out the basic building block of our society. And the sm...

Chlíbková, Marcela
Veřejnoprávní smlouvy

A public contract is a bilateral, or multilateral asministrative act establishing, amending or abolishing administrative law relationships. Through these contracts the public bodies can transfer thein scopes of authorities aw well as thein authorities themselves, or Theky can modify thein executi...

Řepíková, Zdeňka
Zdaňování společníků, jednatelů se zaměřením na odměny, půjčky

The aim of the bachelor thesis is to describe in detais issues of rewards and taxation of co-owners and executive directors. Problems of loans in the Public Limited Company (PLC) are also considered. The thesis consideres it from the legal and accounting point of view. Th...

Klenková, Hana
Důchodové pojištění a jeho dávky ve vazbě na Nález Ústavního soudu č. 135/2010 Sb. s účinností od 30.9.2011

In my bachelory thesis I tried to analyse pension insurance in the Czech republic, with definitions legal terms. Particular attention was devoted to the finding of the Constitutiona Court.At the beginning I made a short excursion into the history and developement of pension insuran...

Marek, Jan
Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

The subject of the Bachelor's thesis is to analyze the legislative orders, based on which it is possible to punish offenses committed by the road-traffic participants, as well as the rules? overall efficiency and their application in practice. The introductory part of this work...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 19 z 19