Title: Působnost Nejvyššího kontrolního úřadu
Other Titles: The scope of the Supreme Audit Office
Authors: Tomanová, Andrea
Advisor: Kopecký Martin, Doc. JUDr. CSc.
Referee: Malast Jan, JUDr. et PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27418
Keywords: nejvyšší kontrolní úřad;působnost;pravomoc;stát;ústava;nezávislost;kontrola
Keywords in different language: the supreme audit office;the scope;the power;the state;the constitutional act;the independence;the control
Abstract: Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislou kontrolní institucí, která je zakotvena v Ústavě. Práce je rozdělena na několik kapitol, ve kterých jsem se věnovala například historickému vývojim organizační struktuře, hlavním činnostem či návrhu na legislativní změnu.
Abstract in different language: The Supreme Audit Office is an independent control authority estabilished in the Constitutional Act. The work is divided into several chapters, which I try tu summarize for example - historical development, organizational structure, main activities, independence or proposal for legislatice changes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-TomanovaAndrea.pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFView/Open
Tomanova - Oponentsky posudek .pdfPosudek oponenta práce142,83 kBAdobe PDFView/Open
vedouci- Tomanova.pdfPosudek vedoucího práce143,52 kBAdobe PDFView/Open
Tomanova.pdfPrůběh obhajoby práce345,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27418

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.