Title: Sociální služby v ČR a ve vybraných členských státech EU
Other Titles: Social services in the Czech Republic and in the selected member states of the European Union
Authors: Klouda, Milan
Advisor: Kostadinovová, Ilona
Referee: Vacík, Antonín
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2281
Keywords: Sociální politika;sociální zabezpečení;sociální služby;zákon o sociálních službách;poskytovatel sociálních služeb;uživatel sociálních služeb;příspěvek na péči;kvalita;standardy
Keywords in different language: Social politics;social ensurance;soucial services;the Law about social care;social service provider;social service user;social service bendit;quality;standards
Abstract: Předmětem bakalářské práce jsou sociální služby jako součást sociálního systému v České republice. Nejprve jsou popsány definice základních pojmů z oblasti sociální politiky a sociálního zabezpečení. Další část práce se věnuje charakteristice sociálních služeb v ČR a SRN se vzájemným srovnáním, a to především v podmínkách současné právní úpravy. Systémy sociálních služeb jsou popsány ve všech svých důležitých aspektech, mezi které patří oblast financování, zajištění kvality služeb, postavení poskytovatelů a uživatelů služeb. Pro možnost širšího porovnání systémů sociálních služeb je bakalářská práce doplněna o informace ze stejné oblasti na Slovensku a to v obdobném rozsahu jako předchozí země. Na závěr se práce zabývá zhodnocením současného stavu a jsou formulovány návrhy možných řešení.
Abstract in different language: Subject of my Bachelor work are social services as a komponent of the Czech Republic social system. First there are described definitions of basic terms from social politics and social ensuring. The other part of my work is about the characteristic of social services in the Czech Republic and Germany and each others´comparison, especially in conditions of nowadays law processing. The systems of social services are described in all aspects, such as financial sphere, securing the service quality, position of providers and service users. My Bachelor work is updated by information from the same sphere in Slovakia for the possibility to compare the social services more better. It is about the same or the similar extent like the countries before. The end of my work is about the evaluation nowadays situation. I tried to formulate suggestions of possible solutions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC prace - Milan Klouda.pdfPlný text práce2,76 MBAdobe PDFView/Open
Klouda-1.docPosudek vedoucího práce430 kBMicrosoft WordView/Open
Klouda-2.pdfPosudek oponenta práce516,83 kBAdobe PDFView/Open
Klouda Milan.pdfPrůběh obhajoby práce274,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2281

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.