Title: Exekuce správních rozhodnutí
Other Titles: Execution of administrative decisions
Authors: Vodrážková, Veronika
Advisor: Kopecký, Martin
Referee: Kuchynka, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12216
Keywords: exekuce;výkon rozhodnutí;správní exekuce;soudní exekuce;daňová exekuce;exekuční titul;exekuční orgán;střet exekucí
Keywords in different language: distraint;enforcement of decision;administrative distraint;judicial distraint;tax distraint;enforceable title;authority of execution;conflict of distraints
Abstract: Má kvalifikační práce se zabývá jednotlivými druhy exekuce - hlavně správními, soudními a také daňovými. Ve své práci rozebírám právní úpravu a prameny, kterými jsou tyto exekuce upraveny. Zkoumám podmínky, jejichž přítomnost je třeba k nařízení exekuce a dále popisuji průběh exekučního řízení. V samotném závěru práce rozebírám střet exekucí, kterému nelze úplně předejít a snažím se o porovnání základních rozdílů mezi uvedenými exekucemi.
Abstract in different language: My theses deals with different types of distraints - principally administrative, judicial and also tax distraints. In my work I analyze legislation and law, which are regulated by distraints. I am examining the conditions whose presence is necessary for the application distraint and describe the course of enforcement proceedings. In the itself conclusion I analyze the conflict of distraints which cannot avoid this and I'm trying to compare the fundamental differences between the distraints.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
R11B0118P.pdfPlný text práce628,26 kBAdobe PDFView/Open
BP-Vodrazkova-Kopecky.pdfPosudek vedoucího práce403,61 kBAdobe PDFView/Open
BP-Vodrazkova-Kuchynka.pdfPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
BP-Vodrazkova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce537,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12216

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.