Title: Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES) a její implementace do práva EU a ČR
Other Titles: Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) and its implementation to the law of EU and CR
Authors: Havel, Jiří
Advisor: Stejskal, Vojtěch
Referee: Šimka, Karel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12218
Keywords: CITES;Washingtonská úmluva;právo životního prostředí;ohrožené druhy;obchod s ohroženými druhy;biodiverzita
Keywords in different language: CITES;Washington treaty;enviromental law;endangered species;trade in endangered species;biodiversity
Abstract: Práce pojednává o Úmluvě o obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES) a od ní odvozených právních předpisů. Věnuje se zejména mezinárodnímu obchodu s ohroženými druhy a potřebným povolením, okrajově ale také problematice vnitrostátního obchodu, historii práva životního prostředí nebo registraci exempláře ohroženého druhu. Primárními prameny byly text Úmluvy a odvozených právních předpisů společně s citovanou literaturou.
Abstract in different language: The theme of thesis is Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) and legal enactments derived from it. The main theme is international trade with endangered species and required permisions, although it speaks about national trade, enviromental law history or registration of specimen of endareg specie too. Main sources of information were the text of convention and derived legal enactments, together with mentioned literature.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce606,87 kBAdobe PDFView/Open
BP-Havel-Stejskal.pdfPosudek vedoucího práce963,72 kBAdobe PDFView/Open
BP-Havel-Simka.pdfPosudek oponenta práce545,21 kBAdobe PDFView/Open
BP-Havel-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce576,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12218

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.