Název: Správněprávní aspekty civilního držení zbraní a střeliva
Další názvy: Administrative law aspects of civil possession of weapons and ammunition
Autoři: Lágner, Antonín
Vedoucí práce/školitel: Malast, Jan
Oponent: Podhrázký, Milan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7242
Klíčová slova: právo;správní řád;Policie České republiky;zbraně;střelivo;zbrojní průkaz;průkaz zbraně
Klíčová slova v dalším jazyce: law;administrative code;Police of the Czech Republic;weapons;ammunition;gun license;weapons registration
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá tématikou zbraní a střeliva v držení civilních osob. Práce se postupně zabývá jak teoretickými otázkami, tak praktickou aplikací platné úpravy. Poté jsou vyhledány problematická místa, tedy taková, s kterými současná úprava buď nepočítá vůbec, nebo je upravuje z pohledu autora špatně či nedostatečně. Z těchto zjištěných nedostatků platné úpravy, pak vychází část, ve které jsou navrhnuty úpravy, které by zlepšili současný stav dané oblasti.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with themes of weapons and ammunition in the possession of civilians. The work is gradually dealing with both theoretical issues and practical applications applicable modifications. Once problem areas are resolved, namely those which the current regulation does not either at all or is regulated in terms of the author wrong or insufficient. For these shortcomings force adjustment, then comes the part where modifications are designed to improve the current state of the field.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KSP) / Bachelor´s works (DAL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Lagner Antonin 2013.pdfPlný text práce5,66 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP-Lagner-Malast.pdfPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP-Lagner-Podhrazky.pdfPosudek oponenta práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP-Lagner-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce568,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7242

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.