Title: Správněprávní aspekty civilního držení zbraní a střeliva
Other Titles: Administrative law aspects of civil possession of weapons and ammunition
Authors: Lágner, Antonín
Advisor: Malast, Jan
Referee: Podhrázký, Milan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7242
Keywords: právo;správní řád;Policie České republiky;zbraně;střelivo;zbrojní průkaz;průkaz zbraně
Keywords in different language: law;administrative code;Police of the Czech Republic;weapons;ammunition;gun license;weapons registration
Abstract: Bakalářská práce se zabývá tématikou zbraní a střeliva v držení civilních osob. Práce se postupně zabývá jak teoretickými otázkami, tak praktickou aplikací platné úpravy. Poté jsou vyhledány problematická místa, tedy taková, s kterými současná úprava buď nepočítá vůbec, nebo je upravuje z pohledu autora špatně či nedostatečně. Z těchto zjištěných nedostatků platné úpravy, pak vychází část, ve které jsou navrhnuty úpravy, které by zlepšili současný stav dané oblasti.
Abstract in different language: This thesis deals with themes of weapons and ammunition in the possession of civilians. The work is gradually dealing with both theoretical issues and practical applications applicable modifications. Once problem areas are resolved, namely those which the current regulation does not either at all or is regulated in terms of the author wrong or insufficient. For these shortcomings force adjustment, then comes the part where modifications are designed to improve the current state of the field.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lagner Antonin 2013.pdfPlný text práce5,66 MBAdobe PDFView/Open
BP-Lagner-Malast.pdfPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
BP-Lagner-Podhrazky.pdfPosudek oponenta práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
BP-Lagner-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce568,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7242

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.