Název: Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
Další názvy: Traffic offences against the safety and traffic flow
Autoři: Marek, Jan
Vedoucí práce/školitel: Kuchynka, Petr
Oponent: Mates, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5077
Klíčová slova: dokazování;dopravní přestupek;osoba blízká;osoba obviněná;osoba podezřelá;pachatel přestupku;pokuta;pozemní komunikace;přestupek;sankce;správní orgán;správní řízení;rozhodnutí
Klíčová slova v dalším jazyce: prove;traffic offence;allied person;accused person;suspected person;offender;fine;route;offence;sanction;administrative agency;administrative procedure;decision
Abstrakt: Předmětem předložené bakalářské práce je analýza zákonných předpisů, na jejichž základě je možné postihovat přestupky spáchané účastníky v provozu na pozemních komunikacích, jejich účinnost a aplikace v praxi. Úvodní část práce je proto věnována popisu projednání dopravního přestupku, od jeho zahájení až do ukončení. Druhá část se věnuje správnímu řízení jako takovému. V závěru práce shrnuje současnou právní úpravu a ukazuje praktickou část problemantiky aplikace právních předpisů z oblasti přestupkového řízení v praxi.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of the Bachelor's thesis is to analyze the legislative orders, based on which it is possible to punish offenses committed by the road-traffic participants, as well as the rules? overall efficiency and their application in practice. The introductory part of this work is therefore dedicated to discussing the description of road traffic offense from opening the case till its closing. Another part of this thesis is describing administrative procedure itself. The conclusion contains a description of current legal regulations and shows a paractical part of problemacy of apliaction of legal regulation of administrative procedure in to the praxis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Jan MAREK.pdfPlný text práce433,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP-Marek-Kuchynka.pdfPosudek vedoucího práce1,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP-Marek-Mates.pdfPosudek oponenta práce388,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP-Marek-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce571,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5077

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.