Title: Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
Other Titles: Traffic offences against the safety and traffic flow
Authors: Marek, Jan
Advisor: Kuchynka, Petr
Referee: Mates, Pavel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5077
Keywords: dokazování;dopravní přestupek;osoba blízká;osoba obviněná;osoba podezřelá;pachatel přestupku;pokuta;pozemní komunikace;přestupek;sankce;správní orgán;správní řízení;rozhodnutí
Keywords in different language: prove;traffic offence;allied person;accused person;suspected person;offender;fine;route;offence;sanction;administrative agency;administrative procedure;decision
Abstract: Předmětem předložené bakalářské práce je analýza zákonných předpisů, na jejichž základě je možné postihovat přestupky spáchané účastníky v provozu na pozemních komunikacích, jejich účinnost a aplikace v praxi. Úvodní část práce je proto věnována popisu projednání dopravního přestupku, od jeho zahájení až do ukončení. Druhá část se věnuje správnímu řízení jako takovému. V závěru práce shrnuje současnou právní úpravu a ukazuje praktickou část problemantiky aplikace právních předpisů z oblasti přestupkového řízení v praxi.
Abstract in different language: The subject of the Bachelor's thesis is to analyze the legislative orders, based on which it is possible to punish offenses committed by the road-traffic participants, as well as the rules? overall efficiency and their application in practice. The introductory part of this work is therefore dedicated to discussing the description of road traffic offense from opening the case till its closing. Another part of this thesis is describing administrative procedure itself. The conclusion contains a description of current legal regulations and shows a paractical part of problemacy of apliaction of legal regulation of administrative procedure in to the praxis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Jan MAREK.pdfPlný text práce433,63 kBAdobe PDFView/Open
BP-Marek-Kuchynka.pdfPosudek vedoucího práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
BP-Marek-Mates.pdfPosudek oponenta práce388,11 kBAdobe PDFView/Open
BP-Marek-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce571,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5077

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.