Title: Doručování
Other Titles: Delivery
Authors: Písař, Vít
Advisor: Malast, Jan
Referee: Kopecký, Martin
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2285
Keywords: doručování;správní řád;datová schránka;veřejná vyhláška;úřední deska
Keywords in different language: delivery;adminstrative codifying act;data box;public order;official desk
Abstract: Tato práce si klade za cíl popsat doručování podle správního řádu a související problematiku datových schránek. Institut doručování slouží k tomu, aby účastníci správního řízení mohli být seznámeni s obsahem správních rozhodnutí vydávaných podle správního řádu a využít tak svých práv zakotvených v ústavě a účinně a efektivně hájit svá práva. Doručování podle správního řádu je hlavním tématem práce. Datové schránky jsou moderním komunikačním kanálem mezi správními orgány, účastníky řízení a používají se i k soukromoprávní komunikaci.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the issue of delivery according to the Administrative Codifying Act and the interconnected problems of data boxes. The institute of delivery enables the the parties of administrative proceedings to learn about the content of an administative decision issued according to the Administrative Codifying Act so that they can use their rights entrenched in the constitution and defend them effectively. The institute of delivery according to the Administrative Codifying Act is the main body of this thesis. The information system of data boxes is a modern communication channel between public authoritative bodies and the public and are used for private-legal communication.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace_Vit_Pisar.pdfPlný text práce313,6 kBAdobe PDFView/Open
BP-Pisar-Malast.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
BP-Pisar-Kopecky.pdfPosudek oponenta práce316,67 kBAdobe PDFView/Open
BP-Pisar-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce550,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2285

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.