Název: Doručování
Další názvy: Delivery
Autoři: Písař, Vít
Vedoucí práce/školitel: Malast, Jan
Oponent: Kopecký, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2285
Klíčová slova: doručování;správní řád;datová schránka;veřejná vyhláška;úřední deska
Klíčová slova v dalším jazyce: delivery;adminstrative codifying act;data box;public order;official desk
Abstrakt: Tato práce si klade za cíl popsat doručování podle správního řádu a související problematiku datových schránek. Institut doručování slouží k tomu, aby účastníci správního řízení mohli být seznámeni s obsahem správních rozhodnutí vydávaných podle správního řádu a využít tak svých práv zakotvených v ústavě a účinně a efektivně hájit svá práva. Doručování podle správního řádu je hlavním tématem práce. Datové schránky jsou moderním komunikačním kanálem mezi správními orgány, účastníky řízení a používají se i k soukromoprávní komunikaci.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the issue of delivery according to the Administrative Codifying Act and the interconnected problems of data boxes. The institute of delivery enables the the parties of administrative proceedings to learn about the content of an administative decision issued according to the Administrative Codifying Act so that they can use their rights entrenched in the constitution and defend them effectively. The institute of delivery according to the Administrative Codifying Act is the main body of this thesis. The information system of data boxes is a modern communication channel between public authoritative bodies and the public and are used for private-legal communication.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace_Vit_Pisar.pdfPlný text práce313,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP-Pisar-Malast.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP-Pisar-Kopecky.pdfPosudek oponenta práce316,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP-Pisar-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce550,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2285

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.