Title: Biopaliva, jejich zdroje, výroba a využití
Other Titles: Biofuel, it´s sources, production and usage
Authors: Kacerovská, Kristýna
Advisor: Ščerba, Eduard
Referee: Jindra, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12219
Keywords: biopaliva;biomasa;využití;výroba;zdroje
Keywords in different language: biofuels;biomass;use;production;sources
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá jednotlivými druhy biopaliv, jejich výrobou a využitím. Mimo situace v České republice se zabývá i stavem v Rakousku a na Slovensku. Práce se konkrétněji zaměřuje na biopaliva pevná, včetně některých návrhů na jejich realizaci.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the different types of biofuels, their production and use. Outside situation in the Czech Republic deals with and the situation in Austria and the Slovak Republic. The work is particularly focused on solid biofuels, including some of proposals for their implementation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
053776_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce321,39 kBAdobe PDFView/Open
053776_oponent.pdfPosudek oponenta práce350,7 kBAdobe PDFView/Open
053776_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce230,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12219

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.