Title: Mobilní solární systémy
Other Titles: Mobile solar systems
Authors: Jedlička, Martin
Advisor: Bělík, Milan
Referee: Benešová, Hana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12220
Keywords: solární energie;využití solární energie;termický systém;fotovoltaický systém;solární kolektor;mobilní zařízení;použitelnost solárních systémů;solární nabíječka;solární ohřívač;solární mobilní telefon;fotovoltaické folie;vývoj solárních článků;solární články v dopravě
Keywords in different language: solar energy;solar energy utilization;thermic system;photovoltaic systems;solar collector;mobile devices;solar systems aplication;solar charger;solar heater;solar cell phone;fotovoltaic foil;solar collector development
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na mobilní solární systémy. Text je rozdělen do tří částí. První se zabývá všeobecnými vlastnostmi solárních systémů. Je zde popsána solární energie a její použití a dostupnost, vlastnosti a rozdělení termických a fotovoltaických systémů. V druhé části jsou uvedeny aspekty použitelnosti solárních systémů v mobilních zařízeních, souhrn mobilních solárních zařízení a jsou zde více rozvinuty solární nabíječky, solární mobilní telefony, solární vařiče a fotovoltaické folie. Třetí část se zaměřuje na solární aplikace v dopravě. Je zde popsán vývoj a možnosti použití solárních systémů v určitých odvětvích dopravy.
Abstract in different language: The presented thesis is focused on mobile solar systems. The text is divided into three parts. The first part addresses general characteristics of solar systems. It describes solar energy and its use and availability, characteristics and distribution of thermic and photovoltaic systems. The second part describes aspects of the application of solar systems in mobile devices and an overview of solar mobile devices. Furthermore, it elaborates on solar charger, solar mobile phones, solar heaters and solar foils. The third part is focused on solar applications in transportation. Here, it is described the development and applications of solar systems in certain transport sectors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Martin_Jedlicka_Mobilni_solarni_systemy.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFView/Open
053786_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce261,07 kBAdobe PDFView/Open
053786_oponent.pdfPosudek oponenta práce509,07 kBAdobe PDFView/Open
053786_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce254,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12220

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.