Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJindra, Petr
dc.contributor.authorČernotová, Tereza
dc.contributor.refereeŠkorpil, Jan
dc.date.accepted2014-06-25
dc.date.accessioned2015-03-25T09:23:27Z-
dc.date.available2013-10-15cs
dc.date.available2015-03-25T09:23:27Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-06-09
dc.identifier53791
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12221
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá malými vodními elektrárnami. Jsou zde historické poznatky vývoje staveb vodních děl a také právního vývoje. Dále se soustřeďuji na přeměnu energie včetně popisu nejznámějších vodních motorů. Hodnocení lokality je z hlediska vodního potenciálu, kde je důležitý hlavně průtok a spád a z ekonomického hlediska, hlavně doba návratnosti. Důležité pro stavbu nebo rekonstrukci malé vodní elektrárny je stavební povolení a jednání s příslušnými úřady, které zde také zmiňuji. V poslední části zhodnotím 2 vybrané lokality pro rekonstrukci malé vodní elektrárny. V prvním případě by neměl být žádný problém s případnou rekonstrukcí, ale v druhém případě může být problém se stavebním povolením.cs
dc.format42 s. (49 791 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectVodní elektrárnacs
dc.subjectenergiecs
dc.subjectvodní kolocs
dc.subjectvodní turbínacs
dc.subjectspádcs
dc.subjectprůtokcs
dc.subjectinvestiční nákladycs
dc.subjectziskycs
dc.subjectdoba návratnostics
dc.subjectstavební povolenícs
dc.titleNávrh metodiky hodnocení lokalit pro výstavbu malých vodních elektrárencs
dc.title.alternativeSuggestion of locality evaluation methods for small water power stations constructionen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra elektroenergetiky a ekologiecs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with small hydroelectric power stations. There are historical knowledge development of construction of water power plants and also legal development. Then I concentrate on the conversion of energy including a description of the most famous water motors. Evaluating site location is about the water potential, which is especially important head of water and flower rate and economically, especially payback period. A building permit is also very important for the construction or reconstruction of small hydropower plants and meetings with authorities. In the last section I evaluate the 2 chosen locations for the reconstruction of small hydropower plants. In the first choice, there should be no problem with any reconstruction, but in the second choice may be a problem with the building permit.en
dc.subject.translatedSmall hydro-power plantsen
dc.subject.translatedpoweren
dc.subject.translatedwater wheelen
dc.subject.translatedwater turbineen
dc.subject.translatedhead of wateren
dc.subject.translatedflow rateen
dc.subject.translatedinvestment costsen
dc.subject.translatedearningsen
dc.subject.translatedpayback perioden
dc.subject.translatedbuilding licenceen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Cernotova_2014.pdfPlný text práce2,72 MBAdobe PDFView/Open
053791_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce282,5 kBAdobe PDFView/Open
053791_oponent.pdfPosudek oponenta práce379,54 kBAdobe PDFView/Open
053791_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce274,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12221

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.