Title: Energetické využívání biomasy pro rodinný dům
Other Titles: Energy Use of Biomass for Detached House
Authors: Třísková, Gabriela
Advisor: Ščerba, Eduard
Referee: Jindra, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12224
Keywords: biomasa;obnovitelné zdroje energie;pyrolýza;zplyňování;kompostování;spalování;kotel
Keywords in different language: biomass;renewable energy sources;pyrolysis;gasification;composting;combustion;boiler
Abstract: Bakalářská práce předkládá souhrn informací o biomase a jejím technologickém využití. Popisuje rozdělení, vznik biomasy a perspektivy do budoucna. Zabývá se jejím technologickým a tepelným zpracováním. Uvádí přehled zařízení na výrobu energií z biomasy. Závěrečná část porovnává náklady na vytápění fosilními palivy a biomasou a uvádí návrh vhodného zařízení pro vytápění rodinného domu.
Abstract in different language: The thesis presents the summary of information on biomass and its technological use. It describes division, production and perspectives for the future. It deals with its technological and thermal processing. It brings a list of facilities for the production of energies from biomass. The closing part of the thesis compares costs of heating by fossil fuel and biomass and presents a project of a suitable facility for heating of a family home.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Energeticke_vyuzivani_biomasy_pro_rodinny_dum.pdfPlný text práce2,08 MBAdobe PDFView/Open
058745_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce355,56 kBAdobe PDFView/Open
058745_oponent.pdfPosudek oponenta práce393,83 kBAdobe PDFView/Open
058745_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce225,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12224

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.