Title: Ohřev teplé užitkové vody solárními systémy
Other Titles: Heating of Domestic Hot Water by Solar Systems
Authors: Legát, Vojtěch
Advisor: Raková, Lenka
Referee: Křesina, Michal
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12226
Keywords: solární systém;solární kolektor;absorbér;fotovoltaický systém;fotovoltaický panel;ingot;sluneční záření;teplota;intenzita slunečního záření;energie;doba návratnosti
Keywords in different language: solar system;solar collector;absorber;photovoltaic system;photovoltaic panel;ingot;solar radiation;temperature;solar irradiance;energy;time of return
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na možnosti ohřevu teplé užitkové vody pomocí solárních systémů. V první části se soustředí na teoretické vysvětlení problematiky týkající se fotovoltaických panelů a slunečních kolektorů. Dále jsou navrženy systémy pro ohřev teplé užitkové vody pomocí solárních kolektorů a fotovoltaických panelů a oba postupy jsou zhodnoceny. Na závěr je provedeno energetické a ekonomické hodnocení obou návrhů.
Abstract in different language: This bachelor work is focused on the solar systems. It showes possibilities of warming of the warm utility water. In the first item it is concentrated on a theory of photovoltaic panels and solar collectors. The next part is composed of two practical concepts system for warming by photovoltaic panels and solar colletors. At the end of work both concepts are contrasted and evaluated by the economic and energic point of view.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ohrev_teple_uzitkove_vody_solarnimi_systemy_Vojtech_Legat.pdfPlný text práce4,17 MBAdobe PDFView/Open
058750_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce320,8 kBAdobe PDFView/Open
058750_oponent.pdfPosudek oponenta práce341,43 kBAdobe PDFView/Open
058750_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce245,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12226

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.