Title: Problematika rušivého světla a možnosti jeho eliminace
Other Titles: Problems of stray light and possibilities of its elimination
Authors: Kúr, Petr
Advisor: Raková, Lenka
Referee: Holý, Jaroslav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12228
Keywords: Rušivé světlo;světelné znečištění;osvětlení;oslnění
Keywords in different language: Stray light;light pollution;lighting;glare
Abstract: Cílem této bakalářské práce je probrání problematiky rušivého světla a možnosti jeho eliminace. Nejprve tato práce popisuje co to rušivé světlo je a kde se jde s ním setkat. Dále popisuje, jak rušivé světlo vzniká a jak působí na životní prostředí kolem nás. Jako poslední část vysvětluje jak se tomu negativnímu vlivu bránit nebo předcházet jej.
Abstract in different language: The aim of this thesis is discussing the issue of obtrusive light and its possible elimination. First, this paper describes what this stray light is and where she goes to meet him. It also describes how distracting light is produced and how they affect the environment around us. The last section explains how to prevent the negative impact or prevent it.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
058753_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce467,77 kBAdobe PDFView/Open
058753_oponent.pdfPosudek oponenta práce301,01 kBAdobe PDFView/Open
058753_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce221,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12228

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.