Title: Technologie pro energetické využívání biomasy
Other Titles: Technologies for biomass energy utilization
Authors: Batěk, Tomáš
Advisor: Ščerba, Eduard
Referee: Jindra, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12229
Keywords: obnovitelné zdroje energie;biomasa;dřevní štěpka;technologie;kotel;výtopna;spalování;teplo
Keywords in different language: renewable resources of energy;biomass;wood chips;technology;boiler;heating plant;combustion;heat
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na technologie vhodné pro energetické využívání biomasy. Jsou zde popsány jednotlivé druhy a principy úprav biomasy. Dále jsou v této práci popsány jednotlivé technologie spolu s jejich vzájemným porovnáním. Výstupem je návrh konkrétní technologie malé výtopny vhodné pro spalování dřevní štěpky.
Abstract in different language: This Bachleor's thesis focuses on appropriate technologies for energy uses of biomass. It describes different types and principles of biomass treatment. Furthermore, this work describes different combustion technologies and compares them. Outcome of this work is a design of a small heating plant suitable for wood chips combustion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Batek-Tomas.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
058757_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce314,92 kBAdobe PDFView/Open
058757_oponent.pdfPosudek oponenta práce394,9 kBAdobe PDFView/Open
058757_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce243,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12229

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.