Title: Vodní hospodářství v klasických tepelných elektrárnách
Other Titles: Water Management in Conventional Thermal Power Plants
Authors: Nečesal, Stanislav
Advisor: Raková, Lenka
Referee: Kuchynková, Jana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12230
Keywords: tepelná elektrárna;sedimentace;filtrace;demineralizace;odplynění;koroze
Keywords in different language: thermal power plant;sedimentation;filtration;demineralization;degassing;corrosion
Abstract: Tato práce je zaměřena na popis funkce vody v tepelných elektrárnách. Popisuje základní využití vody v klasické tepelné elektrárně, její úpravu a dopady na technologii při nedodržení kvality vody. V závěru práce je hodnocen vliv tepelných elektráren na životní prostředí, z hlediska využívání vody.
Abstract in different language: This thesis is focused on the description of the water function in thermal power plants. It describes the basic use of water in the classic thermal power plant, treatment and impacts of technology during failure to comply with water quality. In conclusion it is evaluated the effect of thermal power plants on the environment, in terms of water use.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_-_Stanislav_Necesal_(Vodni_hospodarstvi_v_klasickych_TE)-_konecna_verze.pdfPlný text práce2,57 MBAdobe PDFView/Open
058759_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce382,91 kBAdobe PDFView/Open
058759_oponent.pdfPosudek oponenta práce310,51 kBAdobe PDFView/Open
058759_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce210,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12230

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.