Title: Zhodnocení provozu MVE Klášterský mlýn
Other Titles: Evaluation of operation of the small hydroplant Klášterský mlýn
Authors: Ungrová, Petra
Advisor: Jindra, Petr
Referee: Škorpil, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12231
Keywords: malá vodní elektrárna;energie;průtok;instalovaný výkon;distribuční síť;Klášterský mlýn;turbína;generátor;rybí přechod;účinnost;cash flow
Keywords in different language: small hydro power plant;power;flow rate;installed capacity;distribution network;Klášterský mlýn;turbine;generator;fish passage;maximum usable flow;cash flow
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zabývá zhodnocením provozu malé vodní elektrárny Klášterský mlýn na Otavě. Cílem této práce je popsat tuto elektrárnu, popsat problematiku dodávání energie do sítě a analyzovat dosavadní provoz elektrárny. Závěrem práce je vyhodnocení ročního provozu malé vodní elektrárny.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis describes evaluation of the working of a small hydroelectric power plant in Klášterský mlýn on the river of Otava. It aims to describe the power plant, describe the problem of supplying the energy to the distribution network and analyse the working of the power plant to date. The conclusion of the thesis is an evaluation of a year long working of a small hydroelectric power plant.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ungrova_Petra_2014_05_19.pdfPlný text práce8,63 MBAdobe PDFView/Open
058760_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce306,2 kBAdobe PDFView/Open
058760_oponent.pdfPosudek oponenta práce322,5 kBAdobe PDFView/Open
058760_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce267,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12231

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.