Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSobotková, Veronika
dc.contributor.authorOndříčková, Marie
dc.contributor.refereeKydlíček, Jakub
dc.date.accepted2014-06-05
dc.date.accessioned2015-03-25T09:23:40Z
dc.date.available2013-06-07cs
dc.date.available2015-03-25T09:23:40Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-30
dc.identifier57294
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12245
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na strunné hudební nástroje starověkého Blízkého východu, jako je harfa, dlouhokrký nástroj loutnového typu (DNLT), lyra. Práce popisuje jejich vývoj. Nejsou zde opomenuty ani popisy některých typů strunných hudebních nástrojů nalezených v Uru prof. Leonardem Woolleym. Práce popisuje jejich vývoj. Práce se také zabývá tonálními systémy starověké Mezopotámie. Ty se dochovaly díky některým klínopisným tabulkám jako je UET VII 74, UET VII 126, CBS 10996 i dalším. Vyskytuje se zde i popis některých hudebních těles. Strunné hudební nástroje byly také součástí literárních textů v Mezopotámii, Egyptě i Izraeli.Práce proto uvádí příklady hymnů, žalmů a jiných textů, které se dochovaly. Díky dokumentům z Mari se nám dochovaly také záznamy, které dokládají z čeho byly vyrobeny strunné hudební nástroje, kdo byl jejich výrobce a jaké typy nástrojů se vyráběly. V práci ani nechybí stručný popis teoretické rekonstrukce asyrské harfy na základě reliéfu BM 124535.cs
dc.format109 s. (139 515 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectstrunné hudební nástrojecs
dc.subjectharfacs
dc.subjectlyracs
dc.subjectdlouhorký nástroj loutnového typucs
dc.subjectklínopisné tabulkycs
dc.subjectreliéfycs
dc.subjecttonální systémycs
dc.subjectvýtvarná zobrazení strunných hudebních nástrojůcs
dc.subjectvykopávky v Urucs
dc.subjecthymnycs
dc.subjectžalmycs
dc.subjectMezopotámiecs
dc.subjectEgyptcs
dc.subjectIzraelcs
dc.titleStrunné nástroje starověkého Blízkého východucs
dc.title.alternativeThe string instruments in the Ancient Near Easten
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra blízkovýchodních studiícs
dc.thesis.degree-programMezinárodní teritoriální studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedDiploma Work focus on the string instruments in Near East. The work characterises harps, long-neck lute type (LNLT) and lyres and its development during many periods. There are photos from Mesopotamia, Egypt, Israel, Iran. This thesis deals with sir Leonardo Woolley´s excavation in cemetery in Ur. There are also analyse cuneiform tablets with tonal systems and examples musical ensembles from Choga Mish, Mari and from others places. The Diploma Thesis also provides the description transport of musicians across Near East during centuries. The musical instruments were part of literary traditions in Ancient Near East, too. Therefore we have chosen some texts from Mesopotamia, Egypt and Izrael. The work contains also description of the reconstruction Assyrian harp.en
dc.subject.translatedstring instrumentsen
dc.subject.translatedharpen
dc.subject.translatedlong-neck lute typeen
dc.subject.translatedcuneiform tabletsen
dc.subject.translatedreliefsen
dc.subject.translatedtonal systemsen
dc.subject.translatedvisual display of stringed musical instrumentsen
dc.subject.translatedexcavations at Uren
dc.subject.translatedhymnsen
dc.subject.translatedpsalmsen
dc.subject.translatedMesopotamiaen
dc.subject.translatedEgypten
dc.subject.translatedIsraelen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace 2013 - 2014 - Strunne nastroje ve starovekem BV.pdfPlný text práce6,9 MBAdobe PDFView/Open
Ondrickova V.pdfPosudek vedoucího práce304,51 kBAdobe PDFView/Open
Ondrickova O.pdfPosudek oponenta práce299,15 kBAdobe PDFView/Open
Ondrickova.pdfPrůběh obhajoby práce106,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12245

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.