Název: Absolutní datování středověké keramiky. Pražská středověká keramika a možnosti jejích chronologického ukotvení
Další názvy: Absolute dating of medieval pottery. Pragues´medieval pottery with possible chronological dating
Autoři: Procházka, Milan
Vedoucí práce/školitel: Vařeka, Pavel
Oponent: Gabriel, František
Procházka, Rudolf
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12346
Klíčová slova: absolutní datování;sekvence;keramika;Praha;písemné prameny;mince;stavba;morfologie
Klíčová slova v dalším jazyce: absolute dating;sequence;pottery;Prague;written sources;coins;construction;morphology
Abstrakt: Práce popisuje možnosti absolutního datování středověké keramiky v českém prostředí. Zvažuje chronologii pražské keramické sekvence a její vazbu na absolutní data. Mapuje keramické soubory 11. - 13. století. Závěrem jsou stanoveny horizonty vývoje a jejich absolutní data.
Abstrakt v dalším jazyce: The work describes the absolute dating of medieval pottery in the Czech medieval environment. Considering the chronology of Prague ceramic sequence and its relationship to the absolute data. It maps the files ceramic 11th - 13th century. Finally there is the portal development and its absolute data.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (FF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Disertace.pdfPlný text práce6,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prochazka-op-Gabriel.pdfPosudek vedoucího práce371,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prochazka-op-Prochazka.pdfPosudek oponenta práce534,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby Prochazka.PDFPrůběh obhajoby práce67,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12346

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.