Název: Dynamika kamenných surovin štípané industrie paleolitu a mezolitu Čech
Další názvy: Dynamics of stone raw materials of chipped industry in Palaeolithic and Mesolithic Bohemia
Autoři: Moravcová, Marta
Vedoucí práce/školitel: Oliva, Martin
Oponent: Neustupný, Evžen
Šída, Petr
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12351
Klíčová slova: paleolit;mezolit;Čechy;štípaná industrie;kamenné suroviny;účel výběru
Klíčová slova v dalším jazyce: palaeolithic;mesolithic;Bohemia;chipped industry;stone raw materials;purpose of choice
Abstrakt: Tato dizertační práce je zaměřena na lidské strategie využívání kamenných surovin štípané industrie mladého, pozdního paleolitu a mezolitu v Čechách. Konkrétně na identifikaci a stanovení příčin jejich časových a prostorových rozdílů a změn. Také zahrnuje problematiku šíření hornin / minerálů a ekonomiku jejich užití. Metoda práce byla zvolena s přihlédnutím k teoretickému modelu a cílům práce a zahrnuje tři základní kroky: analýzu (metrická, technologicko-typologická a materiálová analýza štípané industrie), syntézu (vícerozměrná statistická metoda hlavních komponent), interpretaci identifikovaných struktur založenou na etnoarcheologických modelech vycházejících z pozorování žijících a historických komunit lovců a sběračů a také z předchozího archeologického bádání.
Abstrakt v dalším jazyce: This dissertation is focused on derivation of exploitation strategies of stone raw materials during the Upper and Late Palaeolithic and Mesolithic in Bohemia. Namely on the identification and establishing of causes of their time and spatial differences and changes. Also includes the issue of the spread of rocks / minerals and economics of their use. Method of work was adapted to the theoretical model and aims of research and involved three general steps: analysis (metric, technological-typological and stone raw materials analyses of chipped industries), synthesis (using of so called Principal Component Analysis), interpretation of identified structures, which is based on ethnoarchaeological models resulting from observation of living or historical hunter-gatherers communities and also on previous archaeological knowledge.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (FF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Dizertacni_prace_M.Moravcova.pdfPlný text práce97,74 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Moravcova-op-Sida.pdfPosudek vedoucího práce382,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Moravcova_op_Neustupny.pdfPosudek oponenta práce208,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby Moravcova.PDFPrůběh obhajoby práce62,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12351

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.