Title: Speciální spojovací prvky firmy Böllhoff
Other Titles: Special Connecting Elements Produced by the Böllhoff Company
Authors: Fujan, Michael
Advisor: Krátký, Jaroslav
Němec, Ladislav
Referee: Formánek, Josef
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12474
Keywords: spojování;spojovací prvky;firma Böllhoff;dimenzování spoje
Keywords in different language: jonting together;connection;connecting elements;Böllhoff company;joint dimensioning
Abstract: Bakalářská práce se věnuje tématice vytváření spojení. Jejím cílem je přiblížit funkci a vlastnosti některých nekonvenčních spojovacích prvků ze sortimentu firmy Böllhoff a přinést poznatky o spojích, jejich návrhu a kontrole. Přínosem práce je přiblížení moderních technologií v oblasti spojování a možnost vytvoření návrhu spojení aplikací uvedených obecných zákonitostí.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the topic of creating conections. It's purpouse is to give an idea about function and characteristics of some unconventional connecting elements from Böllhoff's range of products and to bring a piece of knowledge of joints, their designing and dimensioning. Contribution of the thesis is showing modern technologies at the field of jointing and possibility to create a design of joint by applying general rules shown in it.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_final version.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Fujan.pdfPosudek vedoucího práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Fujan.pdfPosudek oponenta práce817,01 kBAdobe PDFView/Open
Fujan.pdfPrůběh obhajoby práce269,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12474

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.