Katedra konstruování strojů / Department of Machine Design

Kolekce


Recent Submissions

Pangerl, Tomáš
Studie Jakobsova podvozku pro železniční kolejové vozidlo s vnitřním rámem

This diploma thesis deals with a study of Jakobs chassis for railway rolling stock with inner frame. First of all, a search is performed in the field of Jacobs chassis and hassis with an inner frame. Then, a conceptual design of the chassis is created, from which...

Mašek, Václav
Asistenční systém řidiče motocyklu pro detekci překážek a vizualizací v zorném poli jezdce

This diploma thesis describes a design study of motorcycle riders assistant system. The thesis contains detailed design of sensoric unit placed on the motorcycle, and visualisation (HUD equipped) unit placed on the riders helmet. Thesis contains stress analysis of stressed parts and erg...

Horáček, Vít
Návrh polohovacího stolu pro fragmentaci radioaktivních částí reaktoru v rámci projektů vyřazování provozovaných elektráren z provozu

The thesis is focused on the design of a positioning table for fragmentation of a reactor´s parts within the decommissioning projects of nuclear power plants. The new design is based on studies on the reactor´s parts and currently used turntables. Thanks to hydraulic cylinders ...

Reinhart, Jakub
3D tiskárna na stavební hmoty

The diploma thesis contains the design of a 3D printer that uses a building material based on geopolymers for printing. The work contains the design of the machine frame and extrusion system for the used material. The print space is 2x3x2 meters. This 3D prin...

Nedvědová, Jana
Pomocný pohon pro invalidní vozík

The diploma thesis contains a design of an auxiliary wheelchair drive unit. The design is based on the requirements specified on the basis of a survey involving paraplegics, quadriplegics and occupational therapists. As part of the design, the wheelchair drive unit was divided into...