Title: Montážní lis 30t
Other Titles: Assembly press 30t
Authors: Burian, Matouš
Advisor: Hlaváč Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Hájíček Zdeněk, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53864
Keywords: montážní lis;hydraulický lis;rám lisu;mkp analýza;hydraulické schéma;okruh hydraulického válce
Keywords in different language: assembly press;hydraulic press;press frame;fem analysis;hydraulic diagram;hydraulic cylinder circuit
Abstract: Bakalářská práce zahrnuje návrh Montážního lisu do 30t. V teoretické části byla provedena nejprve rozdělením lisů a rešerší na dané téma, načež navazuje průzkum trhu. Praktická část obsahuje analytický návrh rámu a jeho komponent, následuje kontrola pomocí MKP díky systému Siemens Nastran. Dále optimalizace nevyhovujících komponent a závěrem hrubý návrh hydraulického okruhu lisu.
Abstract in different language: The bachelor's thesis includes the design of the assembly press up to 30t. In the theoretical part, it was done first by splitting the presses and researching the subject, followed by market research. The practical part includes an analytical design of the frame and its components, followed by a check using the ICBM thanks to the Siemens Nastran system. Further optimization of non-compliant components and concluding with a rough design of the hydraulic circuit of the press.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Burian_Matous_Bakalarska_prace.pdfPlný text práce4,89 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce57,01 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce59,57 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce38,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53864

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.