Title: Návrh převodky řízení pro vůz Formule SAE
Other Titles: Formula SAE steering gear system design
Authors: Brož, Ondřej
Advisor: Sedláček, František
Skovajsa, Michal
Referee: Bernardin, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12475
Keywords: Formule SAE;převodka řízení;pravidla;monoposty;řízení
Keywords in different language: Formula SAE;steering gear system;rules;monopost;steering
Abstract: Bakalářská práce obsahuje: zhodnocení stávajících konstrukčních variant převodek řízení na vozech Formule SAE, zhodnocení stávající převodky řízení na monopostu UWB, návrh nové převodky řízení pro vůz Formule SAE UWB, snížení hmotnosti a vylepšení nedostatků stávající konstrukce převodky řízení, vypracování základní dokumentace.
Abstract in different language: This Bachelor thesis includes an: assessment of existing structural variant steering gearboxes at Formula SAE, assessment of existing steering gear for UWB-monopost, designing a new steering gear for a Formula SAE UWB, reducing weight and improve shortcomings in the existing structure steering gear, preparation of basic documentation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Broz_Ondrej_Bakalarska_prace.pdfPlný text práce9,73 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Broz.pdfPosudek vedoucího práce674,86 kBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Broz.pdfPosudek oponenta práce744,03 kBAdobe PDFView/Open
Broz.pdfPrůběh obhajoby práce297,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12475

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.