Title: Návrh polohovacího zařízení pro pacienty s poškozenou míchou
Other Titles: Design of manipulation equipment for patients with spinal cord injury
Authors: Pilný, Ondřej
Advisor: Formánek, Josef
Firýtová, Rita
Referee: Bludovský, David
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12477
Keywords: manipulace;pacient;polohovací zařízení;materiál;návrh;MKP
Keywords in different language: manipulation;patient;positioning device;material;suggestion;FEM
Abstract: Hlavním cílem této bakalářské práce je zhotovení návrhu polohovacího zařízení pro pacienty s poškozením míchy. Jsou zde uvedeny varianty uspořádání, výběr materiálů, které je možné použít, výpočty a dimenzování. Výpočty jsou ověřeny pomocí metody konečných prvků (MKP)
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is to make a suggestion of a reclining device for patients with a spinal cord injury. Options of arrangement, the choice of materials which can be used, calculations and dimensioning can be found there. The calculations are verified using finite element method (FEM)
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ondrej Pilny - Navrh polohovaciho zarizeni.pdfPlný text práce3,7 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Pilny.pdfPosudek vedoucího práce749,52 kBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Pilny.pdfPosudek oponenta práce852,56 kBAdobe PDFView/Open
Pilny.pdfPrůběh obhajoby práce278,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12477

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.