Title: Přímé pohony v konstrukci mechanických lisů
Other Titles: Direct drives in the mechanical presses design
Authors: Kuril, Petr
Advisor: Hlaváč, Jan
Hlaváč, Jan
Referee: Staněk, Jiří
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12486
Keywords: přímý pohon;mechanický lis;konstrukce lisu
Keywords in different language: direct drive;mechanical press;press structure
Abstract: Bakalářská práce obsahuje rešerši na téma mechanické lisy s přímým pohonem. V práci budou vypracovány varianty konstrukčních řešení mechanických lisů s přímým pohonem. Pro vybranou variantu bude zpracováno konstrukční řešení včetně jeho ověření. Na závěr práce bude vypracována výkresová dokumentace vybraných dílů.
Abstract in different language: Bachelor thesis contains a search on mechanical presses with direct drive. The work will be developed variant designs of mechanical presses with direct drive. The selected option will be processed structural solution, including its verification. At the conclusion will be drawn drawings of selected parts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PETR KURIL BAKALARSKA PRACE 2014.pdfPlný text práce3,75 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Kuril.pdfPosudek vedoucího práce668,66 kBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Kuril.pdfPosudek oponenta práce637,09 kBAdobe PDFView/Open
Kuril.pdfPrůběh obhajoby práce280,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12486

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.