Title: Upínací prostředky rotačních součástí - sklíčidla, upínací desky
Other Titles: Clamping equipments of rotating parts - chucks, clamping plates
Authors: Drastíková, Alena
Advisor: Hudec, Zdeněk
Hudec, Zdeněk
Referee: Krátký, Jaroslav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12488
Keywords: sklíčidlo;upínací deska;soustružnické centrum;čelist;vřeteno stroje
Keywords in different language: chuck;clamping plate;lathe centrum;jaw;machine spindle
Abstract: Bakalářská práce obsahuje přehled konstrukčních řešení sklíčidel a upínacích desek. Dále se zabývá konstrukčním řešením sklíčidla pro podúrovňové soustružnické centrum s upínacím průměrem 543 mm. Toto sklíčidlo vychází z konstrukce sklíčidla s upínacím průměrem 820 mm. Konstrukce nového sklíčidla je změněna pro dané upínací rozměry a zjednodušena použitím normalizovaných součástí. Součástí bakalářské práce je také řešení zavěšení sklíčidla pro montáž a demontáž a jeho skladování.
Abstract in different language: This bachelor thesis includes an overview of desing solutions of chucks and clapming plates. Next the thesis deals with design solutions of chuck for underfloor lathe centrum with clamping diameter 543 milimeters. This chuck is based on the desing of chuck with clamping diameter 820 milimeters. Design of new chuck is changed for the clamping dimensions and simplified by using standard parts. Part of the thesis is also is solution hanging of the chuck and its storage.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Drastikova.pdfPlný text práce3,68 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Drastikova.pdfPosudek vedoucího práce712,75 kBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Drastikova.pdfPosudek oponenta práce792,98 kBAdobe PDFView/Open
Drastikova.pdfPrůběh obhajoby práce276,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12488

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.