Title: Výběr materiálů z hlediska funkčních vlastností produktu
Other Titles: Choice of material for the functional characteristics of the product
Authors: Károly, David
Advisor: Mazínová, Ivana
Mazínová, Ivana
Referee: Krónerová, Eva
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12495
Keywords: materiály;funkce;vlastnosti;optimalizace;výpočty;strojírenství;návrh;software CES
Keywords in different language: materials;functions;features;optimization;analysis;engineering;design;software CES
Abstract: Bakalářská práce obsahuje specifické informace o výběru materiálu s ohledem na funkční vlastnosti produktu. V práci jsou uvedeny odborné vztahy potřebné k určení optimálního materiálu. Poté jsou zde provedeny dva konkrétní příklady pro výběr materiálu pomocí softwaru CES EduPack.
Abstract in different language: Bachelor thesis contains specific information about the selection of material with respect to functional properties of the product. This work presents professional relationships needed to determine the optimal material. Then there are made two specific examples for the selection of material using software CES EduPack.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karoly_David_Bc_Prace_Komplet.pdfPlný text práce14 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Karoly.pdfPosudek vedoucího práce738,89 kBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Karoly.pdfPosudek oponenta práce616,96 kBAdobe PDFView/Open
Karoly.pdfPrůběh obhajoby práce268,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12495

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.