Title: Výběr materiálů z hlediska průmyslového designu
Other Titles: Materials Selection in Industrial Design
Authors: Gross, Václav
Advisor: Mazínová, Ivana
Mazínová, Ivana
Referee: Krónerová, Eva
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12498
Keywords: strategie volby materiálu;průmyslový design;indikátor materiálových vlastností;mapy materiálů
Keywords in different language: strategy choice of material;industrial design;indicator of material properties;maps of materials
Abstract: Bakalářská práce se zabývá volbou materiálu z hlediska průmyslového designu. V práci jsou rozepsány jednotlivé kroky, kterými je nutné se zaobírat při výběru optimálního materiálu pro zvolený výrobek. Detailně je zde popsána problematika volby pomocí tzv. indikátoru materiálových vlastností profesora Michal F. Ashby z Cambridgské univerzity a následná selekce materiálu pomocí materiálových map databázového systému CES EduPack společnosti Granta Design Limited.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with the selection of the material of the product in terms of industrial design. The work describes individual steps that are required for the selection of the optimal material for the selected product. The problematics of the material choice using so called "material property indicator" (Prof. Michael F. Ashby, Cambridge University) is described in detail as well as the subsequent selection of the material by material maps of the database system "CES EduPack" (Granta Design Limited company).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP GROSS Vaclav S11B0281P.pdfPlný text práce2,38 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Gross.pdfPosudek vedoucího práce700,25 kBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Gross.pdfPosudek oponenta práce625,22 kBAdobe PDFView/Open
Gross.pdfPrůběh obhajoby práce290,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12498

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.