Title: Návrh manipulačního zařízení pro výrobní linku
Other Titles: Motion handling equipment for production line
Authors: Škrleta, Martin
Advisor: Krátký, Jaroslav
Krátký, Jaroslav
Referee: Hudec, Zdeněk
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12502
Keywords: manipulátor;konstrukce;pneumatický válec;vedení;vakuová technika;profil;CAD;počítačová simulace
Keywords in different language: manipulator;construction;pneumatic cylinder;conduct;vacuum technology;profile;CAD;computer stimulation
Abstract: Bakalářská práce obsahuje konstrukční návrh jednoúčelového manipulátoru pro výrobní linku. Práce obsahuje teoretický rozbor zahrnující rozdělení manipulátorů, řešení pohybů a konstrukční skupiny manipulátorů. V praktické části byl manipulátor kompletně navržen v programu SolidWorks 2013 a "kritická" část simulována pomocí integrovaného modulu tohoto programu. Následuje cenový odhad a možnosti přestavby při změně přenášených břemen.
Abstract in different language: Bachelor sheet includes the engineering design of dedicated manipulator for product line. The bachelor sheet contains theoretical analysis involving the breakdown of manipulators, solution of movements and construction groups of manipulator. In practical part manipulator was completely design in program SolidWorks 2013 and "critical" part was simulated by integrated module of this program. The following part contains cost estimate and possibilities of rebuilding in the case of changing burden transmitted.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Martin Skrleta S10B0207K.pdfPlný text práce6,91 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Skrleta.pdfPosudek vedoucího práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Skrleta.pdfPosudek oponenta práce707,73 kBAdobe PDFView/Open
Skrleta.pdfPrůběh obhajoby práce267,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12502

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.