Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNěmec, Ladislav
dc.contributor.advisorNěmec, Ladislav
dc.contributor.authorMatoušek, Jaroslav
dc.contributor.refereeKleisner, Petr
dc.date.accepted2014-08-26
dc.date.accessioned2015-03-25T09:26:40Z
dc.date.available2013-09-23cs
dc.date.available2015-03-25T09:26:40Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-06-27
dc.identifier59554
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12504
dc.description.abstractBakalářské práce se zabývá koncepčním návrhem lehkého sportovního terénního vozidla. Úvodní část je zaměřena na rešerši dosavadního vývoje lehkých terénních vozidel. Dále je zpracována orgánová struktura, na jejímž základě je zvolena optimální varianta řešení. Následuje koncepční návrh s popisem funkce a umístění jednotlivých komponentů vozidla.cs
dc.format45 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=59554-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkoncepční návrhcs
dc.subjectterénní vozidlocs
dc.subjectbuginacs
dc.subjectUTVcs
dc.subjectnápravacs
dc.subjectzavěšenícs
dc.subjectuspořádání hnacích prvkůcs
dc.subjectCADcs
dc.titleKoncepční návrh lehkého terénního sportovního vozidlacs
dc.title.alternativeConceptual design of light off-road sports vehicleen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra konstruování strojůcs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedBachelor thesis deals with the conceptual design of light off-road sports vehicle. The first part is focused on the research developments of light terrain vehicles. It is processed the organ structure, on which is based selection of the optimal solution. The following is a conceptual proposal describing the function and location of each vehicle components.en
dc.subject.translatedconceptual designen
dc.subject.translatedATVsen
dc.subject.translatedbuggyen
dc.subject.translatedUTVen
dc.subject.translatedaxleen
dc.subject.translatedsuspensionen
dc.subject.translatedarrangement of drive componentsen
dc.subject.translatedCADen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jaroslav_Matousek.pdfPlný text práce14,4 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Matousek.pdfPosudek vedoucího práce754,08 kBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Matousek.pdfPosudek oponenta práce853,05 kBAdobe PDFView/Open
Matousek.pdfPrůběh obhajoby práce285,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12504

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.