Title: Návrh vstřikovací formy s teplou vtokovou soustavou
Other Titles: The proposal of injenction mold with hot runner
Authors: Strolený, Tomáš
Advisor: Krónerová, Eva
Krónerová, Eva
Referee: Kubec, Václav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12509
Keywords: vstřikování plastů;vstřikovací stroj;plasty;florbalová čepel;konstrukce;vlastnosti plastů;Inventor
Keywords in different language: plastic injection molding;injection molding machine;plastic;floorball blade;construction;properties of plastics;Inventor
Abstract: Bakalářská práce obsahuje teorii vstřikování plastů, rešerši konstrukce vstřikovací formy pro plasty, popis samotného výstřiku a popis částí vstřikovací formy.
Abstract in different language: This thesis covers the theory of injection molding, search about design of injection molds for plastics, description of the ejection and injection mold parts description.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP STROLENY - NAVRH VSTRIKOVACI FORMY S TEPLOU VTOKOVOU SOUSTAVOU.pdfPlný text práce6,6 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Stroleny.pdfPosudek vedoucího práce662,6 kBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Stroleny.pdfPosudek oponenta práce696,94 kBAdobe PDFView/Open
Stroleny.pdfPrůběh obhajoby práce272,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12509

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.