Title: Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU
Other Titles: Realization of on-line virtual inventories for companies in EU
Authors: Trhoň, Ondřej
Advisor: Herout, Pavel
Referee: Tomeš, Pavel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12524
Keywords: virtuální sklad;ASP.NET MVC;SCM;WMS;Webová aplikace
Keywords in different language: virtual inventory;ASP.NET MVC;SCM;WMS;Web application
Abstract: Tato práce se zabývá definováním specifikace požadavků na webový systém pro řízení zásob klientů v různých zemích Evropské unie, jeho návrhem a realizací. Výsledný produkt má plnit úlohu virtuálního skladu. V rámci práce dojde k seznámení s tímto termínem, popisem nejpoužívanějších technologií při tvorbě webových aplikací, specifikování a navržení požadovaného systému s ohledem na zvolenou technologii (ASP.NET MVC), vlastní implementaci a testovací nasazení.
Abstract in different language: The purpose of this thesis is to define software requirements specification of web application to controlling the movement and storage of customer resources anywhere in the European Union, and to define its design and implementation. The final product will work as a virtual inventory. This thesis contains an introduction to this term, a description of the most popular technologies used to develop web applications, a specification and a draft of the desired product using the chosen technology (ASP.NET MVC), the implementation itself and a test deployment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIP.pdfPlný text práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
A11N0132Phodnoceni-ved.pdfPosudek vedoucího práce344,12 kBAdobe PDFView/Open
A11N0132Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce537,57 kBAdobe PDFView/Open
A11N0132Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce233,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12524

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.