Title: WirelessHART
Other Titles: WirelessHART
Authors: Kopáček, Lukáš
Advisor: Ledvina, Jiří
Referee: Dudáček, Karel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12528
Keywords: WirelessHART;HART;CC2430;Cortex-M3;LM3S9B92;EVALBOT;časová synchronizace;bezdrátové senzorické sítě;ZigBee;IEEE 802.15.4.
Keywords in different language: WirelessHART;HART;CC2430;Cortex-M3;LM3S9B92;EVALBOT;time synchronization;wireless sensor network;ZigBee;IEEE 802.15.4.
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a realizaci programového vybavení pro uzel sítě komunikující dle specifikace WirelessHART.
Abstract in different language: This master thesis focuses on design and implementation of software for node communicating by WirelessHART specification.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
WirelessHart.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
A12N0048Phodnoceni-ved.pdfPosudek vedoucího práce300,79 kBAdobe PDFView/Open
A12N0048Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce325,84 kBAdobe PDFView/Open
A12N0048Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce216,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12528

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.