Title: Komparativní analýza multitaskingových operačních systémů pro embedded aplikace
Other Titles: Comparative Analysis of Multitasking Operating Systems for Embedded Applications
Authors: Beneš, Jiří
Advisor: Dudáček, Karel
Referee: Pešička, Ladislav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12531
Keywords: Raspberry Pi;framework Xenomai;patch PREEMPT RT;Raspbian;Pidora;Arch Linux ARM;RISC OS Pi;Firefox OS;CyanogenMod;Plan 9 from Bell Labs;RaspBMC;OpenELEC
Keywords in different language: Raspberry Pi;Xenomai framework;PREEMPT RT patch;Raspbian;Pidora;Arch Linux ARM;RISC OS Pi;Firefox OS;CyanogenMod;Plan 9 from Bell Labs;RaspBMC;OpenELEC
Abstract: Diplomová práce má za úkol komparativně analyzovat multitaskingové OS a RTOS specifikované pro mikropočítač Raspberry Pi. Kromě implementace konvenčních OS je v práci popisována i metodika modifikace jádra OS pro profit deterministického chodu. Konkrétně se jedná o transformaci na plně preemptivní RTOS. Kardinální oblastí analýzy je pak benchmark realtimových vlastností dle předem definovaných testovacích scénářů. Na základě benchmarku jsou v závěru práce uvedeny naměřené latence při radikální zátěži, z nichž jsou jasně vidět propastné časové diference mezi OS a transformovanými RTOS. Verifikací realtimových vlastností naimplementovaných OS a RTOS bylo dokázáno, že mikropočítač Raspberry Pi lze použít nejen jako embedded hardware alternativní k PC, či HTPC jednotkám, ale i pro aplikaci v nejrůznějších oblastech průmyslové automatizace.
Abstract in different language: This master thesis deals with a comparative analysis of multitasking OS and RTOS specified for microcomputer Raspberry Pi. Except for implementation of conventional OS there is a methodology of an OS kernel modification for a deterministic run, specifically a transformation to fully preemptive RTOS, described in the thesis. The key area of the analysis, however, is a benchmark of real-time characteristics according to testing scripts defined in advance. On the basis of the benchmark, there are measured latencies during radical stress described at the close of the thesis. Abysmal time differences among OS and transformed RTOS are obvious. By the means of the verification of real-time characteristics implemented on OS and RTOS, it was proven that the Raspberry Pi microcomputer may be used not only as an embedded hardware alternative to a PC or HTPC units, but also for an application in all sorts of fields of industrial automatization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A12N0026P_DP.pdfPlný text práce2,78 MBAdobe PDFView/Open
A12N0026Phodnoceni-ved.pdfPosudek vedoucího práce362,29 kBAdobe PDFView/Open
A12N0026Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce625,46 kBAdobe PDFView/Open
A12N0026Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce232,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12531

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.