Title: Programovací jazyk pro optické výpočty
Other Titles: Programming language for optical calculations
Authors: Hrach, Martin
Advisor: Lobaz, Petr
Referee: Lipka, Richard
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12544
Keywords: skriptovací jazyk;optické výpočty
Keywords in different language: scripting language;optical calculations
Abstract: Cílem práce je vytvořit uživatelské rozhraní k programu Rayleigh a zpřístupnit tento program neprogramátorům. Program nyní existuje pouze jako knihovna, která není přímo spustitelná. Uživatelské rozhraní bude formou skriptového rozhraní.
Abstract in different language: This work aims to create user interface for program Rayleigh. Main task is to make this program accessible to nonprogrammers. Now this program is only nonexecutable library. User interface will be availible via scripting interface.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dip_Martin_Hrach.pdfPlný text práce833,73 kBAdobe PDFView/Open
A12N0066Phodnoceni-ved.pdfPosudek vedoucího práce338,23 kBAdobe PDFView/Open
A12N0066Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce706,92 kBAdobe PDFView/Open
A12N0066Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce206,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12544

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.