Title: Správce databází pro vybraný NoSQL databázový systém
Other Titles: The database manager for the selected NoSQL database system
Authors: Staffová, Barbora
Advisor: Zíma, Martin
Referee: Papež, Václav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12552
Keywords: NoSQL;relační databáze;nerelační databáze;Redis;Riak;ACID;BASE;CAP teorém
Keywords in different language: NoSQL;relational database;non-relational database;Redis;Riak;ACID;BASE;CAP theorem
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá tvorbou správce pro NoSQL databázový systém Redis. V první části dokumentu jsou vysvětleny základní pojmy o databázích. Dále jsou představeny současné NoSQL databázové systémy a jejich srovnání s relačními databázovými systémy. V druhé části je popsána analýza řešení pro výsledný program NoSqlManager. Další část popisuje vytvoření samotného správce databáze a jeho funkce. Použitelnost výsledného správce databáze byla otestována v distribuovaném prostředí.
Abstract in different language: This thesis deals with the creation of database manager for NoSQL database system Redis. In the first part of the document the basic database terminology is described. Then the current NoSQL database systems are introduced and compared with relational database systems. In the second part there is presented the analysis of solutions for the resulting program NoSqlManager. The next part describes the creation of the application itself and its functions. The applicability of the final database manager was tested in a distributed environment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Staffova.pdfPlný text práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
A12N0088Phodnoceni-ved.pdfPosudek vedoucího práce332,38 kBAdobe PDFView/Open
A12N0088Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce603,83 kBAdobe PDFView/Open
A12N0088Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce238,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12552

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.