Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPešička, Ladislav
dc.contributor.authorStaněk, Jaromír
dc.contributor.refereeSkupa, Jindřich
dc.date.accepted2014-09-09
dc.date.accessioned2015-03-25T09:27:12Z-
dc.date.available2013-08-30cs
dc.date.available2015-03-25T09:27:12Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-06-26
dc.identifier59260
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12562
dc.description.abstractTato práce se zaměřuje na cloudová úložiště a jejich využití na desktopové a mobilní platformě. Na úvod jsou prozkoumána vybraná cloudová úložiště s ohledem na jejich omezení a existující aplikace pro přístup k nim. Další část práce zkoumá dostupná API pro přístup ke cloudovým úložištím. Na základě teoretické části je navržena a implementována knihovna pro jednotný přístup k vybraným úložištím. Součástí návrhu knihovny je i rozšiřující funkcionalita. S využitím knihovny jsou dále vytvořeny dvě aplikace. První aplikací je desktopový klient pro přístup k souborům v úložištích. Druhou aplikací je pak mobilní klient pro platformu Android.cs
dc.format108 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectcloud computingcs
dc.subjectcloudové úložištěcs
dc.subjectRESTcs
dc.subjectAPIcs
dc.subjectJSONcs
dc.subjectsynchronizacecs
dc.subjectmobilní aplikacecs
dc.subjectAndroidcs
dc.titlePoužití cloudových úložišt v mobilních aplikacíchcs
dc.title.alternativeUse of cloud storage in mobile applicationsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra informatiky a výpočetní technikycs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis focuses on cloud storage services and their use in desktop and mobile applications. First part of the thesis is devoted to a brief introduction of cloud computing and its categories. This part is followed by an overview of selected cloud storage services with a particular focus on limitations in the use of the services and existing applications for accessing them. Next part studies the API provided for accessing the services. Based on the theoretical part a new library is proposed and implemented. As a part of the library design new functionality is proposed. With the use of the library two applications are then developed. First application is a desktop application pro accessing files in the cloud storages while the second one is a mobile application.en
dc.subject.translatedcloud computingen
dc.subject.translatedcloud storageen
dc.subject.translatedRESTen
dc.subject.translatedAPIen
dc.subject.translatedJSONen
dc.subject.translatedsynchronizationen
dc.subject.translatedmobile applicationen
dc.subject.translatedAndroiden
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomka.pdfPlný text práce1,99 MBAdobe PDFView/Open
A11N0025Phodnoceni-ved.pdfPosudek vedoucího práce432,67 kBAdobe PDFView/Open
A11N0025Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce369,29 kBAdobe PDFView/Open
A11N0025Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce216,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12562

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.