Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorČechurová, Lenka
dc.contributor.authorBóriková, Kateřina
dc.contributor.refereeJaneček, Petr
dc.date.accepted2014-06-09
dc.date.accessioned2015-03-25T09:27:31Z-
dc.date.available2013-10-25cs
dc.date.available2015-03-25T09:27:31Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-25
dc.identifier57548
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12594
dc.description.abstractV této bakalářské práci autorka řešila téma "Event management vybrané kulturní akce", kde teoretické poznatky z této oblasti jsou aplikovány na festival Divadelní léto pod plzeňským nebem. Práce obsahuje popis stávajícího projektového plánu, upozornění na nedostatky a nabízí návrhy na zlepšení. Součástí plánu je definování cílů eventu, jeho cílové skupiny, harmonogram prací a časový plán, soupis veškerých potřebných zdrojů hmotné, lidské a finanční, řízení rizik a marketingový mix eventu. Doplnění projektového plánu zejména o časové plány a návrhy řízení rizik by mělo být organizátorům festivalu nápomocné pro úspěšné pořádání celé akce. Nechybí ani finanční zhodnocení a návrh financování zlepšujících opatření.cs
dc.format65 s. (99 559 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectevent managementcs
dc.subjecteventcs
dc.subjectprojektový pláncs
dc.subjectdivadelní festivalcs
dc.titleEvent management vybrané kulturní akcecs
dc.title.alternativeEvent management of chosen cultural eventen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra marketingu, obchodu a služebcs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedIn this bachelor thesis, the author discusses the topic "Event management of chosen cultural event", where theoretical learnings from this area are applied to festival "Theatrical summer under pilsner sky." The text contains current project plan description, points out shortcomings and offers suggestions for improvement. Project plan contains event aims, its target audience, work schedule and timetable, list of all necessary resources material, human and financial, risk management and event marketing mix. Especially the addition of timetables and risk management suggestions into the project plan should aid the event organizers in successful management of the event. Financial evaluation and suggestions for improvements funding are also included.en
dc.subject.translatedevent managementen
dc.subject.translatedeventen
dc.subject.translatedproject planen
dc.subject.translatedtheater festivalen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Borikova.pdfPlný text práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
Borikova_V.pdfPosudek vedoucího práce541,46 kBAdobe PDFView/Open
Borikova_O.pdfPosudek oponenta práce686,56 kBAdobe PDFView/Open
Borikova_P.pdfPrůběh obhajoby práce243,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12594

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.