Bakalářské práce (KMO) / Bachelor´s works (DMT) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 458
Biliak, Diana
Analýza činnosti Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy

The presented work concerns the characteristics of non-profit organisations. The first chapter defines the non-profit sector and describes its basic characteristics. The second chapter introduces a public non-profit organisation Children and youth centre of the capital city Prague (DDM). The thir...

Bayerová, Nicola
Marketingové aktivity Centra celoživotního vzdělávání Fakulty ekonomické

The presented work is focused on the analysis of marketing activities of the Center for Lifelong Learning at the Faculty of Economics of the University of West Bohemia (CECEV). The theoretical part contains description of the general problems of marketing, environmental and marketing&#x...

Šebestová, Štěpánka
Elektronický obchod B2C v České republice

The presented bachelor thesis "E-commerce B2C in the Czech Republic" is focused on the characterizing of B2C e-commerce in the Czech Republic, defining the advantages and disadvantages from the perspective of the seller and the consumer, analyzing e-shop ZOOT, its marketing activit...

Vesela, Mariya
Agroturismus v Ústeckém kraji

The submitted bachelor thesis deals with one of the forms of ecologically friendly tourism, specifically agrotourism. These and other forms are characterized in the first chapters. The following chapter deals with the Usti Region and its tourist areas. This is followed by the analy...

Matulka, David
Uplatnění franchisingu v obchodě

This Bachelor's thesis is focused on application of franchising in business and is divided into two parts. The first part describes theoretical basics of franchising, including definiton and division of franchising. The most important section of the theoretical part is definitely d...

Kubíčková, Tereza
Logistika vybrané firmy

The topic of the thesis is the logistics of Sony DADC Štěnovice s. r. o. To realization of this work was used literature, internal resources and consultations with company employees. The work is divided into two parts. The first section provides the theoretical basis of l...

Chválová, Andrea
Možnosti rozšíření podnikatelských činností na farmě

This thesis deals with the "Opportunity for development of business activity on the farm". In the theoretical part there is general tourism, its typology, products and service described. Furthermore, there is a mention of trends in the development of tourism. The third c...

Vlachová, Kateřina
Analýza fundraisingu vybrané neziskové organizace a návrh fundraisingové strategie

The aim of the bachelor thesis is the analysis of fundraising of chosen non-profit organisation and suggestion of fundraising strategy. It was realized the qualitative research to evaluate the fundraising situation. The method of research was chosen an interview. The first part of ...

Vokurková, Veronika
Analýza marketingové komunikace festivalu Živá ulice

The aim of the bachelor thesis "Analysis of promotion of "Ziva ulice" festival" is to analyse marketing channels that this festival uses to communicate with its target group. First, the marketing mix tools that are used by the organisers were analysed and described.&...

Bryndáčová, Lucie
Celebrity marketing a jeho vliv na nákupní rozhodování spotřebitelů

The presented work "Celebrity marketing and its influence on the consumers purchasing decisions " focuses on finding relevant factors which do or do not affect decision-making process of consumers when celebrities are shown in an advertising campaign. These examined factors includ...

Martincová, Kateřina
Marketingová komunikace vybraných internetových obchodů

The bachelor thesis is focused on the analysis of marketing communication of selected e-shops, which are focused on selling products from fashion category. The first part describes the development of the Internet, the concepts related to e-commerce, its division, advantages, disadvantages an...

Eismanová, Aneta
Analýza a hodnocení volnočasových aktivit dětí a mládeže v městské části Plzeň - Bory

The bachelor thesis is focused on analysis and evaluation of the offer leisure activities of children and youth in the district Pilsen - Bory. The aim of the work was to analyze the offer of leisure activities in the monitored locality and to compare the offers of&#x...

Lejsková, Anna
Analýza chování spotřebitelů - tendence, změny

This bachelor thesis is aimed at consumer behavior in the Czech republic. The first part focuses on the theoretical explanation of who a consumer is, consumer behavior and which factors influence this behavior. A clarification of two statistical terms follows, specifically Time order&#x...

Kučerová, Kristýna
Event marketing v konkrétní firmě

This bachelor thesis is aimed on the event of marketing and it´s practice aplication. Target for this thesis was creation of event for specific company. In theoretical part of the thesis is defined event of marketing, further it´s conection with another tools of communication ...

Kovářová, Jana
Marketingová strategie Domova pro seniory sv. Pavla

This bachelor thesis deals with formulation of specific and proactive steps which are derived from a complex marketing analysis of the current situation at St. Paul's retirement home. The theoretical part consists of marketing terms which are important for the practical part and...

Burianová, Barbora
Marketingová komunikace vybrané společnosti

The presented work is focused on the analysis of marketing communication in the company Perfect World Ltd. The main goal of this thesis is to describe the current situation and submit proposals for improvements in the area of marketing communication. This bachelor thesis is ba...

Krouza, Vítězslav
Současná migrační krize a její dopady na EU

Bachelor thesis is focused on current migration crisis and its impact on European Union. It is divided into several parts. First part deals with theoretical basis for the migration issue, second part deals with European Union and its institution in conntection with migration, third...

Polešáková, Radana
Analýza konkurence a konkurenční postavení konkrétní firmy

The bachelor thesis deals with the analysis of the competitive position of the company Bögl a Krýsl, k.s. and provides suggestions on how to increase position on construction market and how to increase position of the company. The work is divides into two parts. The first...

Koubková, Klára
Bezbariérový cestovní ruch ve zvoleném mikroregionu

The topic of this bachelor thesis is barrier free tourism in a chosen microregion. The aim of this paper is to find out and describe whether and how town council supports the free barrier tourism in the town and to suggest improvements or enlargement of...

Černá, Karolína
Kulturní, sportovní a společenské akce a jejich význam pro obec Mladý Smolivec

The bachelor thesis is focused on the evaluation of leisure activities in the village of Mladý Smolivec and its parts (Budislavice, Dožice, Mladý Smolivec, Radošice and Starý Smolivec). The authoress examines the range of cultural, sporting and social events in this location, as we...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 458