Title: Analýza vybrané kulturní akce a její dopad na město Strakonice
Other Titles: Analysis of specific cultural event and its impact on the city of Strakonice
Authors: Šmídová, Tereza
Advisor: Hommerová, Dita
Referee: Čechurová, Lenka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12606
Keywords: dudácká tradice;folklór;festival;dopady kulturních akcí;Mezinárodní dudácký festival Strakonice
Keywords in different language: bagpipe tradition;folklore;festival;impact of cultural events;International Bagpipe Festival of Strakonice
Abstract: Předložená práce se zabývá analýzou kulturní akce a jejím dopadem na město, ve kterém se daná událost koná. Práci tvoří teoretická část, ve které jsou definovány základní pojmy a popsány dopady kulturní akce na město. V praktické části je představeno město Strakonice, které je hostitelem dudáckého festivalu. Dále jsou zmíněny významné akce, které se ve Strakonicích konají. V rámci nich se analyzuje návštěvnost města. V další části této práce, věnované mezinárodnímu dudáckému festivalu, je představena bohatá dudácká tradice, která stojí za samotným festivalem a podrobně je zde popsán i celý festival včetně jeho dopadů ekonomických, sociálních a dopadů na image a identitu města. Součástí práce je dotazníkové šetření. Na základě vyhodnocení odpovědí respondentů jsou v závěru této práce navrhnuta opatření směřující ke zlepšení realizace příštích ročníků mezinárodního dudáckého festivalu.
Abstract in different language: This work deals with the analysis of the culture events and its impact on the city, where the event takes place. The work contains of two parts - theoretical and practical. Theoretical part concerns with defining the basic terms and depicting the impacts of a culture event on a city. The practical part introduces the city of Strakonice, where The International Bagpipe Festival is held. However The International Bagpipe Festival is the most significant event in the thesis, other events taking place in Strakonice are portrayed as well. All of them are analysed from the view of attendance the city. The next part of the thesis is dedicated to The International Bagpipe Festival itself. The festival is introduced as well as the long-standing tradition of bagpipe, which contributed to estabilishing the festival in Strakonice. In addition variety of economic or social impacts on Strakonice are described in detail. Additionaly the impact on the city itself, its identity and image are elaborately examined.At last the questionnaire surrvey is supplemented. Suggestions for the improvement in organizing The International Bagpipe Festival in the next years are given according to the answers of the respondents.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Smidova Tereza.pdfPlný text práce2,3 MBAdobe PDFView/Open
Smidova_V.pdfPosudek vedoucího práce584,12 kBAdobe PDFView/Open
Smidova_O.pdfPosudek oponenta práce580,08 kBAdobe PDFView/Open
Smidova_P.pdfPrůběh obhajoby práce160,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12606

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.