Title: Řízení smluvních vztahů vybrané společnosti
Other Titles: Contract Management of the selected company
Authors: Jankovská, Marie
Advisor: Hommerová, Dita
Referee: Cimler, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12610
Keywords: dodavatel elektřiny;dodavatel plynu;smlouva;zpracování smluv;výpověď smlouvy
Keywords in different language: supplier of elektricity;supplier of gas;contract;proceeding of contracts;proscription of contract
Abstract: Bakalářská práce "Řízení smluvních vztahů vybrané společnosti se zabývá procesem zpracování smluv o dodávkách elektřiny a plynu. Rozebráním dílčích kroků procesu zpracování, odhalení jejich slabých míst a navrhnutí konkrétních nápravných opatření. Pozornost je také věnována účastníkům trhu s energiemi, specifikům konkrétních smluv uzavíraných mezi dodavateli a koncovými zákazníky a možnostem, kterými může být smlouva ukončena.
Abstract in different language: Bachelor thesis "Contract Management of the selected company" is engaged a process of processing contracts to supply of electricity and gas. Describing the individual steps of processing, revealing their weaknesses and propose specific remedial measures. Attention is also given to the participants of the energy market, the specifics of individual contracts between suppliers and end customers and the opportunities which the contract may be terminated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rizeni smluvnich vztahu vybrane spolecnosti - Jankovska.pdfPlný text práce27,54 MBAdobe PDFView/Open
Jankovska_V.pdfPosudek vedoucího práce583,9 kBAdobe PDFView/Open
Jankovska_O.pdfPosudek oponenta práce587,25 kBAdobe PDFView/Open
Jankovska_P.pdfPrůběh obhajoby práce172,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12610

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.