Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKunešová, Hana
dc.contributor.authorStrádalová, Michaela
dc.contributor.refereeCimler, Petr
dc.date.accepted2014-06-11
dc.date.accessioned2015-03-25T09:27:39Z-
dc.date.available2013-10-25cs
dc.date.available2015-03-25T09:27:39Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-25
dc.identifier57701
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12618
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je porovnat vybrané aspekty podnikatelského prostředí a podmínky podnikání OSVČ v České republice a v Německu, a to na příkladu hostinské činnosti. Úvodní část práce se zabývá komparací podnikatelského prostředí České republiky a Spolkové republiky Německo pomocí PEST analýzy. Autorka dále porovnává právní předpisy, které se týkají povinností OSVČ při zahájení podnikání. Hlavní část práce je zaměřena na odlišnosti českého a německého práva v oblasti podnikání a pracovně-právních předpisů, které se týkají zaměstnávání pracovníků. Závěr práce je zaměřený na porovnání konkrétních podmínek podnikání v Železné Rudě a v Bayerisch Eisenstein na příkladu provozování hostinské činnosti. Výstupem práce je zhodnocení zjištěných poznatků.cs
dc.format63 s. (14 636 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpodnikání OSVČcs
dc.subjectpodnikatelské prostředí v ČR a v SRNcs
dc.subjecthostinská činnostcs
dc.subjectprovoz restauracecs
dc.titlePodnikání OSVČ v České republice a Německucs
dc.title.alternativeBusiness Sole Trader in the Czech Republic and Germanyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra marketingu, obchodu a služebcs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe main goal of this paper is to compare selected aspects of the business environment as well as business conditions both in the Czech Republic and Germany. The comparing will be observed in catering. The first part deals with the comparison of the business environment in the Czech Republic and the Federal Republic of Germany through PEST analysis. The author also compares the legal regulations concerning self-employment obligations when starting a business. The main part of the paper focuses on the differences between Czech and German law and business and labour regulations that relate to the employment of workers. The conclusion is focused on comparison of specific business conditions in Zelezna Ruda and Bayerisch Eisenstein on the example of the operation of catering. The outcome of this work is the evaluatation of obtained results.en
dc.subject.translatedself-employer businessen
dc.subject.translatedbusiness environment in the Czech Republic and Germanyen
dc.subject.translatedlandlord activityen
dc.subject.translatedcateringen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Stradalova.pdfPlný text práce1,74 MBAdobe PDFView/Open
Stradalova_V.pdfPosudek vedoucího práce567,11 kBAdobe PDFView/Open
Stradalova_O.pdfPosudek oponenta práce640,43 kBAdobe PDFView/Open
Stradalova_P.pdfPrůběh obhajoby práce227,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12618

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.