Title: Analýza činnosti vybraného subjektu v odvětví cestovního ruchu
Other Titles: Analysis of the activities of the selected entity in the tourism sector
Authors: Nguyenová, Dieu Huong
Advisor: Česal, Pavel
Referee: Brožová, Julie
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12625
Keywords: marketingový mix;mystery shopping;SWOT analýza
Keywords in different language: marketing mix;mystery shopping;SWOT analysis
Abstract: Práce obsahuje popis a informace o poskytovaných službách hotelu Central v Plzni. Rozsáhlá část se věnuje aplikaci rozšířeného marketingového mixu. Analytická část hodnotí současný stav hotelu pomocí metody Mystery shopping, dotazníkového šetření, internetového průzkumu a SWOT analýzy. Cílem této práce bylo zhodnotit zjištěné výsledky a doporučit popřípadě navrhnout zlepšující opatření.
Abstract in different language: The bacalor work contains description and information about the provided servises of hotel Central Pilsen.The application of the expanded marketing mix is an extensive part of this work. The analysis part assesses the current state of the hotel by using Mystery shopping, questionnaire survey, online survey and SWOT analysis. The aim of the bacalor Thesis is the an evaluation of the obtained results and recommend or propose improvement measures.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARKA final_ NGUYEN.pdfPlný text práce2,75 MBAdobe PDFView/Open
Nguyenova_V.pdfPosudek vedoucího práce587,59 kBAdobe PDFView/Open
Nguyenova_O.pdfPosudek oponenta práce594,36 kBAdobe PDFView/Open
Nguyenova_P.pdfPrůběh obhajoby práce186,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12625

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.