Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKrálová, Lenka
dc.contributor.authorBeneš, Martin
dc.contributor.refereeJaneček, Petr
dc.date.accepted2014-06-05
dc.date.accessioned2015-03-25T09:27:43Z
dc.date.available2013-10-25cs
dc.date.available2015-03-25T09:27:43Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-25
dc.identifier58090
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12629
dc.description.abstractBakalářská práce se na základě odborné literatury zabývá vysvětlením pojmu event marketing a vytvořením teoretického úvodu do problematiky event marketingu. Tyto poznatky jsou využity v praktické části, kde je vytvořen event marketingový projekt v podobě hudebního festivalu pro hudební vydavatelství. V poslední kapitole jsou shrnuta zlepšující opatření především pro marketingovou komunikaci plánovaných eventů hudebního vydavatelství v budoucnosti.cs
dc.format64 s. (84 570 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmarketingcs
dc.subjecteventcs
dc.subjectevent marketingcs
dc.subjectmarketingová komunikacecs
dc.subjectmarketingová strategiecs
dc.subjectprojektcs
dc.subjecthudební festivalcs
dc.subjecthudební vydavatelstvícs
dc.titleEvent marketingcs
dc.title.alternativeEvent marketingen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra marketingu, obchodu a služebcs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis on the basis of literature explains the term event marketing and creates a theoretical introduction to sphere of event marketing. These knowledges are used in the practical part, where is created event marketing project in the form of a music festival for music publishing. The last chapter summarizes the improvement measures mainly for marketing communication of events, which music publishing plans in the future.en
dc.subject.translatedmarketingen
dc.subject.translatedeventen
dc.subject.translatedevent marketingen
dc.subject.translatedmarketing communicationen
dc.subject.translatedmarketing strategyen
dc.subject.translatedproject music festivalen
dc.subject.translatedmusic publishingen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Benes1.pdfPlný text práce1,78 MBAdobe PDFView/Open
Benes M. - V.PDFPosudek vedoucího práce704,06 kBAdobe PDFView/Open
Benes M. - O.PDFPosudek oponenta práce671,91 kBAdobe PDFView/Open
Benes prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce196,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12629

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.