Title: Zhodnocení webových stránek vybraných internetových obchodů (e-shopů)
Other Titles: Evaluation of selected e-commerce websites
Authors: Prantl, David
Advisor: Eger, Ludvík
Referee: Tlučhoř, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12636
Keywords: elektronické obchodování;internetový obchod;použitelnost;přístupnost;hodnocení internetových stránek;metodika
Keywords in different language: e-commerce;e-shop;usability;accessibility;evaluation of websites;methodology
Abstract: Předložená práce je zaměřena na problematiku hodnocení webových stránek s důrazem na internetové obchody. Teoretická část představuje úvod do problematiky podnikání na internetu, popisuje situaci na českém trhu a shrnuje zásady tvorby webových stránek z pohledu grafiky, použitelnosti, přístupnosti a technického řešení. Praktická část se zabývá vytvořením vhodné metodiky hodnocení webových stránek internetových obchodů. Podle navrhnuté metodiky je analyzováno 6 internetových obchodů, které prodávají potraviny. V práci jsou představeny výsledky hodnocení. Pro jeden vybraný obchod jsou navrhnuta relevantní opatření, která mají za cíl zvýšit spokojenost návštěvníků se stránkami obchodu a zvýšit pravděpodobnost vytvoření objednávky zboží.
Abstract in different language: The submited thesis deals with evaluation and rating of the web pages with a main emphesasis on the e-shops. The theoretical part is mainly aimed as an introduction to the internet shopping issues. There is a description of the Czech market including law issues. Further there are described the main rules of a web pages development from a point of view of usability, accesibility and technical solution. The practical part deals with the development of the metodology for a web page evaluation and ratings. According to the proposed metodology, the six e-shops dealing with food selling have been evaluated. The results of the evaluation are presented and discussed. For one representative e-shop are proposed some modifications and improvements of their current web pages to increase the visitors satisfaction and further increase the probability of goods ordering.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
hotovo-cele.pdfPlný text práce3,06 MBAdobe PDFView/Open
Prantl_V.pdfPosudek vedoucího práce599,48 kBAdobe PDFView/Open
PrantlD_o.pdfPosudek oponenta práce596,8 kBAdobe PDFView/Open
Prantl_P.pdfPrůběh obhajoby práce159,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12636

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.