Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHommerová, Dita
dc.contributor.authorPokorná, Lucie
dc.contributor.refereeCimler, Petr
dc.date.accepted2014-06-10
dc.date.accessioned2015-03-25T09:27:46Z
dc.date.available2013-10-25cs
dc.date.available2015-03-25T09:27:46Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-25
dc.identifier58215
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12638
dc.description.abstractBakalářská práce pojednává o image dvou vybraných science center. Zaměřuje se zejména na vybrané složky image těchto dvou science center.V první části práce jsou vypracovány literární zdroje z oblasti image firmy a firemní identity. Dále autorka popisuje analýzu image a metody analýzy. Praktická část práce je zaměřena na porovnání image dvou science center, Techmania Science Center a Copernicus Science Centre. Nedílnou součástí praktické části je samotná analýza image, která je zaměřena na zjištění známosti o povědomí o Techmania Science Center. V závěru ppáce jsou interpretovány výsledky průzkumu a doplnění doporučujících návrhů pro rozvoj značky "Techmania".cs
dc.format67 s. (80 269 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectimagecs
dc.subjectnezisková organizacecs
dc.subjectTechmania science centercs
dc.subjectCopernicus science centrecs
dc.titleImage firmy jako komunikační nástrojcs
dc.title.alternativeThe company's image as a communication toolen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra marketingu, obchodu a služebcs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis deals with the image of two selected science centres. It focuses mainly on the analysis of image these selected science centres. In the first part there are described the literary sources of the image and corporate identity. Furthermore the authoress describes the analysis of image and the methods of this analysis. The practical part is focused on description the image of two scince centers, Techmania Science Center and Copernicus Science Centre. An integral part of the practical part is the analysis of the image which focuses on the knowledge of the awareness of Techmania Science Center. In the conclusion, the results of the survey are interpreted and thereafter the results are described with recommending proposals for the development of the brand "Techmania".en
dc.subject.translatedimageen
dc.subject.translatednon-profit organizationen
dc.subject.translatedTechmania science centeren
dc.subject.translatedCopernicus science centreen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Pokorna.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
Pokorna_V.pdfPosudek vedoucího práce606,56 kBAdobe PDFView/Open
Pokorna_O.pdfPosudek oponenta práce597,39 kBAdobe PDFView/Open
Pokorna_P.pdfPrůběh obhajoby práce161,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12638

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.