Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorČechurová, Lenka
dc.contributor.authorBrejchová, Veronika
dc.contributor.refereeHommerová, Dita
dc.date.accepted2014-06-09
dc.date.accessioned2015-03-25T09:27:46Z
dc.date.available2013-10-25cs
dc.date.available2015-03-25T09:27:46Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-25
dc.identifier58216
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12639
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá brand managementem a jeho využitím ve společnosti. Teoretická část obsahuje úvod do problematiky řízení značky a jsou zde popsány charakteristické vlastnosti značky, které vytvářejí její hodnotu jak pro společnost, tak pro zákazníka. Předmětem praktické části je analýza konkrétní značky Pilsner Urquell ve společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s., vymezení konkurence a zhodnocení současné pozice značky na trhu na základě provedeného výzkumu. V závěru práce jsou popsané možnosti budoucího rozvoje značky.cs
dc.format75 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectbrand managementcs
dc.subjecthodnota značkycs
dc.subjectpositioningcs
dc.subjectPilsner Urquellcs
dc.subjectkonkurencecs
dc.subjectmarketingové programycs
dc.titleBrand management společnosti Plzeňský Prazdrojcs
dc.title.alternativeBrand management of company Plzeňský Prazdrojen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra marketingu, obchodu a služebcs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe purpose of the paper given is to introduce brand management and its utilization in a company. Theoretical part contains an introduction to the topic of brand management and description of characteristics of a brand creating value for the company and its customers. The subjekt of the practical part is an analysis of Pilsner Urquell brand of company Plzeňský Prazdroj, a. s., furthermore a description of competitors is provided as well as assessment of the current position of the brand on the market based on conducted research. In the final part of the thesis a various ways of development of the brand are provided.en
dc.subject.translatedbrand managementen
dc.subject.translatedbrand valueen
dc.subject.translatedpositioningen
dc.subject.translatedPilsner Urquellen
dc.subject.translatedcompetitionen
dc.subject.translatedmarketing programsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Brejchova.pdfPlný text práce2,2 MBAdobe PDFView/Open
Brejchova_V.pdfPosudek vedoucího práce544,78 kBAdobe PDFView/Open
Brejchova_O.pdfPosudek oponenta práce543,26 kBAdobe PDFView/Open
Brejchova_P.pdfPrůběh obhajoby práce190,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12639

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.