Title: Die Analyse der Attraktivität der Stadt Hof für Touristen aus Tschechien
Other Titles: An analysis of the attractiveness of Hof city for tourists from the Czech Republic
Authors: Šůsová, Kateřina
Advisor: Tlučhoř, Jan
Referee: Hommerová, Dita
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12645
Keywords: turizmus;turistická nabídka a poptávka;segmentace trhu;analýza destinace;SWOT analýza;výzkum trhu
Keywords in different language: tourism;tourism demand and supply;market segmentation;destination;analysis;SWOT analysis;market survey
Abstract: Předložená práce je zaměřena na analýzu města Hof jakožto turistické destinace a zdejší turistické nabídky. Dále jsou prostřednictvím SWOT analýzy vedle silných a slabých stránek vytýčeny možné příležitostí a ohrožení této oblasti. V neposlední řadě jsou na českém trhu analyzovány motivy a některé z preferencí, které s výletem nebo dovolenou v městě Hof souvisejí nebo hypoteticky souviset mohou. Výsledky této práce umožní městu Hof eliminovat své nedostatky a díky tomu zvýšit svou konkurenceschopnost vůči jiným okolním příhraničním městům.
Abstract in different language: The purpose of this paper is to provide an analysis of Hof city as a tourist destination and its tourism demand. Furthermore, besides presenting the strengths and weaknesses of this area by using a SWOT analysis, the focus is also on the potential opportunities and threats to this city as a whole. Last but not least, motives and some of the preferences - which are directly related or might hypothetically be related to the trip or vacation in Hof city - are being examined on the Czech market. The results of this analysis are intended to enable Hof city eliminate its imperfections and subsequently increase its own competitiveness regarding other border cities in the vicinity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bachelorarbeit CZ.pdfPlný text práce659,49 kBAdobe PDFView/Open
Susova K. - V.PDFPosudek vedoucího práce576,91 kBAdobe PDFView/Open
Susova K. - O.PDFPosudek oponenta práce662,68 kBAdobe PDFView/Open
Susova K. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce278,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12645

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.