Název: Die Analyse der Attraktivität der Stadt Hof für Touristen aus Tschechien
Další názvy: An analysis of the attractiveness of Hof city for tourists from the Czech Republic
Autoři: Šůsová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Tlučhoř, Jan
Oponent: Hommerová, Dita
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12645
Klíčová slova: turizmus;turistická nabídka a poptávka;segmentace trhu;analýza destinace;SWOT analýza;výzkum trhu
Klíčová slova v dalším jazyce: tourism;tourism demand and supply;market segmentation;destination;analysis;SWOT analysis;market survey
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na analýzu města Hof jakožto turistické destinace a zdejší turistické nabídky. Dále jsou prostřednictvím SWOT analýzy vedle silných a slabých stránek vytýčeny možné příležitostí a ohrožení této oblasti. V neposlední řadě jsou na českém trhu analyzovány motivy a některé z preferencí, které s výletem nebo dovolenou v městě Hof souvisejí nebo hypoteticky souviset mohou. Výsledky této práce umožní městu Hof eliminovat své nedostatky a díky tomu zvýšit svou konkurenceschopnost vůči jiným okolním příhraničním městům.
Abstrakt v dalším jazyce: The purpose of this paper is to provide an analysis of Hof city as a tourist destination and its tourism demand. Furthermore, besides presenting the strengths and weaknesses of this area by using a SWOT analysis, the focus is also on the potential opportunities and threats to this city as a whole. Last but not least, motives and some of the preferences - which are directly related or might hypothetically be related to the trip or vacation in Hof city - are being examined on the Czech market. The results of this analysis are intended to enable Hof city eliminate its imperfections and subsequently increase its own competitiveness regarding other border cities in the vicinity.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bachelorarbeit CZ.pdfPlný text práce659,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Susova K. - V.PDFPosudek vedoucího práce576,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Susova K. - O.PDFPosudek oponenta práce662,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Susova K. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce278,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12645

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.