Title: Marketingová strategie vybrané firmy
Other Titles: Marketing Strategy of a Selected Company
Authors: Vladařová, Tereza
Advisor: Tlučhoř, Jan
Referee: Králová, Lenka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12646
Keywords: marketing;marketingová strategie;marketingový mix
Keywords in different language: marketing;marketing strategy;marketing mix
Abstract: Předložená bakalářská práce je vypracována na téma marketingová strategie společnosti AGROSPOL Czech, s.r.o., která se pohybuje na trhu s prodejen přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a osiv. V práci je propojena teoretická část marketingové strategie s praktickou částí, která popisuje informace o společnosti a její marketingovou strategii. Cílem práce je podle získaných informací navrhnout možná zlepšení v oblasti marketingové strategii a navrhnout postup pro zvýšení obchodního podílu na trhu s agrochemikáliemi. Tohoto cíle bylo dosaženo zpracováním analýzy prostředí podniku, finanční analýzy, marketingového mixu 4P a 4C. Důležitou částí v práci je SWOT analýza, která vychází z výše zmíněných metod a na jejíž základ jsou navržena možná zlepšení současné marketingové strategie společnosti.
Abstract in different language: Bachelor thesis submitted shall be drawn up on the subject of marketing strategy of the company AGROSPOL Czech, s.r.o., which operates on the market with stores of plant protection products, fertilisers and seeds. Work is linked to the theoretical part of the marketing strategy with a practical part, which describes the information about the company and its marketing strategy. The aim of the work is to propose possible improvements in the field of marketing strategy and determine steps to raise the commercial market share based on obtained information. Analysis of a corporate environment, financial analysis, marketing mix 4P and 4C have been all performed to achieve this goal. Suggestion improvements of current marketing position and strategy are determined based on SWOT analysis which is based on above mentioned methods.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vladarova_Tereza.pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFView/Open
Vladarova T. - V.pdfPosudek vedoucího práce650,47 kBAdobe PDFView/Open
Vladarova T. - O.PDFPosudek oponenta práce726,49 kBAdobe PDFView/Open
Vladarova prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce230,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12646

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.