Název: Marketingová strategie vybrané firmy
Další názvy: Marketing Strategy of a Selected Company
Autoři: Vladařová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Tlučhoř, Jan
Oponent: Králová, Lenka
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12646
Klíčová slova: marketing;marketingová strategie;marketingový mix
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing;marketing strategy;marketing mix
Abstrakt: Předložená bakalářská práce je vypracována na téma marketingová strategie společnosti AGROSPOL Czech, s.r.o., která se pohybuje na trhu s prodejen přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a osiv. V práci je propojena teoretická část marketingové strategie s praktickou částí, která popisuje informace o společnosti a její marketingovou strategii. Cílem práce je podle získaných informací navrhnout možná zlepšení v oblasti marketingové strategii a navrhnout postup pro zvýšení obchodního podílu na trhu s agrochemikáliemi. Tohoto cíle bylo dosaženo zpracováním analýzy prostředí podniku, finanční analýzy, marketingového mixu 4P a 4C. Důležitou částí v práci je SWOT analýza, která vychází z výše zmíněných metod a na jejíž základ jsou navržena možná zlepšení současné marketingové strategie společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis submitted shall be drawn up on the subject of marketing strategy of the company AGROSPOL Czech, s.r.o., which operates on the market with stores of plant protection products, fertilisers and seeds. Work is linked to the theoretical part of the marketing strategy with a practical part, which describes the information about the company and its marketing strategy. The aim of the work is to propose possible improvements in the field of marketing strategy and determine steps to raise the commercial market share based on obtained information. Analysis of a corporate environment, financial analysis, marketing mix 4P and 4C have been all performed to achieve this goal. Suggestion improvements of current marketing position and strategy are determined based on SWOT analysis which is based on above mentioned methods.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vladarova_Tereza.pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vladarova T. - V.pdfPosudek vedoucího práce650,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vladarova T. - O.PDFPosudek oponenta práce726,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vladarova prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce230,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12646

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.